Kostrevnica bo »končno« dobila pločnik

V Veliki Kostrevnici že nekaj let govorijo o nujnosti zgraditve pločnika v ožjem delu kraja. Po besedah krajanov bi glede na dokaj gosto poseljenost v samem središču kraja in precej prometno lokalno cesto, moral biti pločnik že zdavnaj zgrajen po celotnem ožjem območju Velike Kostrevnice. Vendar, kot je dejal naš sogovornik, bolje nekaj kot nič.

Občina Šmartno pri Litiji kot investitor želi ob lokalni cesti Šmartno – Lupinica v delu naselja Velika Kostrevnica zgraditi pločnik na odseku od javne poti 709351 do lokalne ceste 208211, ki se odcepi v Veliki Kostrevnici za kraj Liberga.

Trasa pločnika bo potekala ob levi strani vozišča gledano iz smeri Šmartnega pri Litiji proti Kostrevnici. Celotna dolžina pločnika bo 300 metrov.

Pločnik bo osvetljen z javno razsvetljavo. Prvotno so imeli v mislih in že tudi v projektu dokaj močne žarnice in sicer 60 vatne, po novem bodo le 15 vatne. Tudi višina drogov javne razsvetljave se je znižala in sicer za 2 metra, iz 8 na 6 metrov.

Glede na prvoten projekt pa so se povečale dimenzije kanalizacijskih cevi.

Krajani se že veselijo dneva, ko bodo lahko varno hodili po pločniku in se zvečer sprehajali ob svetlobi, v prvi vrsti pa bodo zelo zadovoljni tudi v tamkajšnjem vrtcu, ker se bo zelo izboljšala prometna varnost za njihove otroke, zaposlene in starše otrok in ne nazadnje tudi osnovno šolce, ki obiskujejo tamkajšnjo šolo.