V nedeljo na dan referenduma o drugem tiru so se krajanke in krajani Krajevne skupnosti Vintarjevec v občini Šmartno pri Litiji odločali o usodi kamnoloma v njihovem kraju. Rezultat glasovanja ni v prid kamnolomu, kajti večina, ki so oddali svoj glas, je bila proti.

Občinska volilna komisija je po preštetju glasov referenduma o umestitvi novega kamnoloma Kožlivc v dolini Vintarjevec, ugotovila, da večina krajanov ni za odprtje oziroma obratovanje kamnoloma v njihovi sredini. Od v volilni imenik vpisanih 426 volivcev, jih je glasovalo 285. To pomeni 67%. Za umestitev novega kamnoloma jih je glasovalo 114 (41%), proti pa 164 (59%), sedem glasovnic pa je bilo neveljavnih oziroma ni bila jasno izražena volja volivca.

Referendumska kampanja je bila kar vroča. Tako nasprotniki kamnoloma, ki so se organizirali v Civilno iniciativo kot podporniki odprtja, so aktivno prepričevali in vzpodbujali volivce. Prvi so poudarjali dosedanji nelegalen odvoz peska, onesnaževanje, hrup, uničevanje cestne infrastrukture, okrnjena narava, drugi pa so trdili, da bodo prišla nova delovna mesta, več družbenih in kulturnih prireditev, hitrejši in večji razvoj kraja in gospodarstva.

Po vseh argumentih za in proti in tudi precej »nizkih« besed na socialnih omrežjih, je očitno prevladala odločitev, da krajani kamnoloma v Vintarjevški dolini ne potrebujejo. Kako se bo sedaj odločil župan oziroma občinski svet, glede na to, da je bil referendum le posvetovalne narave, pa vendar jasno izražena volja krajank in krajanov, pa bomo videli v kratkem in seveda o tem tudi poročali.