Kaj se bo zgodilo s poslovalnico pošte v Kresnicah? Še vedno se ni našel najemnik oziroma kupec poštnega objekta v lasti Pošte Slovenije. Seveda si krajani, ki so se obrnili na naše uredništvo želijo, da pošta ostane v dosedanji obliki. Pošta Slovenije pa zaradi preoblikovanja nekaterih manjših enot, želi preoblikovati tudi pošto v Kresnicah.

V Pošti Sloveniji navajajo, da zaradi nadomeščanja klasične izmenjave sporočil z elektronskim poslovanjem optimizira poštno omrežje in uvaja drugačne oblike kontaktnih pošt.

Je res v eni občini potrebnih toliko ukrepov zaradi varčevanja?

Že kar nekaj varčevalnih ukrepov Pošte Slovenije je doletelo občino Litija. Med drugim so ukinili dosedanje klasične poštne poslovalnice na Vačah, Polšniku, Dolah, Savi in Gabrovki. Pismonoše so premestili v nov logistični center v Zagorico. Še vedno pa si zelo prizadevajo enako storiti s Pošto Kresnice.

820 gospodinjstev v Kresnicah, očitno premalo za Pošto Slovenije!

Pošta Kresnice pokriva zelo veliko število gospodinjstev, in sicer je teh kar 820, zato so krajani opravičeno mnenja, da bi morale poštne storitve ostati v dosedanji obliki in krajanom nuditi celovito storitev, kot vse doslej. Menijo, da v kolikor pride do ukinitve pošte, se jim bo kvaliteta življenja znatno zmanjšala.

Uporabniki-krajani pri borbi za ohranitev Pošte niso sami!

Omenimo še nekaj dejstev, zaradi katerih kresniška poslovalnica trenutno še posluje. Že pred več kot letom dni smo lahko v lokalnem časopisu Občan brali podporo krajanom pri ohranitvi pošte, podžupana občine Litija Borisa Doblekarja.

Ni zanimanja za objekt, niti za pogodbeno pošto!

Pošta Slovenije, kljub izjemnemu trudu, še vedno ni dobila primerne ponudbe za najem ali prodajo objekta poslovalnice, prav tako pa tudi ne zasebnika za pogodbeno pošto.