Zavod za kulturo, mladino in šport Litija (ZKMŠ Litija) je objavil razpis zbiranja ponudb za izdelavo prezračevanja in posledično obnovo elektrike za dvorano KC Litija na Stavbah.

Prezračevanje v dvorani s 269 sedeži je zastarelo in posledično slabo delujoče. Poleg tega je v zelo slabem stanju tudi vsa električna instalacija, ki jo namerava Zavod, zdaj, prav tako obnoviti. Ob obnovi prezračevalnega sistema se bo obnovila tudi vsa električna instalacija, kar je bilo že nujno potrebno.

Ponudbe v zavodu pričakujejo do petka, 21. Julija. Posel bo opravil najcenejši izvajalec, ki se bo prijavil na razpis in bo izbran s strani zavoda. Dela pa bodo morala biti končana do 30. septembra letos.

ZKMŠ daje dvorano tudi v najem, zato je prav, da vse v njej deluje, kot je potrebno.