Tradicija, znanje, vizija je slogan, pod katerim trboveljska Gimnazija in ekonomska srednja šola deluje že vrsto let. Poleg programa splošne gimnazije, športnega oddelka splošne gimnazije in programa ekonomski tehnik pa bodo tudi letos – edina šola v Zasavju –  izvajali maturitetni tečaj.

 

KAJ JE MATURITETNI TEČAJ? Je oblika rednega šolanja, ki traja eno šolsko leto in vam omogoča kvalitetno pripravo na maturo. Z vpisom v maturitetni tečaj imate status dijaka z vsemi pravicami in dolžnostmi dijaka, brez da bi za to morali plačati vpisnino oz. šolnino.

KDO SE LAHKO VPIŠE V MATURITETNI TEČAJ? Vpišete se lahko vsi, ki ste:

  • si pridobili srednjo poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo   ali
  • končali tretji letnik gimnazije in ste prekinili izobraževanje za najmanj eno leto   ali
  • končali osnovno šolo in boste uspešno opravili preizkus znanja iz petih maturitetnih predmetov na ravni tretjega letnika gimnazije   ali
  • končali zasebni program gimnazije s priznanim statusom javno-veljavnega programa.

KDO BO USPEŠNO OPRAVIL TEČAJ? Vsak tisti dijak, ki je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in je opravil vse svoje obveznosti (pouk, vaje ter seminarske naloge). S tem boste pridobili pravico do opravljanja mature iz slovenskega jezika, tujega jezika, matematike in dveh izbirnih predmetov, opravljena matura pa vam odpira vrata na univerzitetni ali visokošolski študij.

 

KATERIH DATUMOV NE SMETE SPREGLEDATI, ČE SE ŽELITE VPISATI NA MATURITETNI TEČAJ?

1. SEPTEMBER 2020 informativni dan ob 15. uri
do 4. SEPTEMBRA 2020 oddati prijavo za vpis v maturitetni tečaj
9. SEPTEMBER 2020 objava števila prijav na spletnih straneh MIZŠ
23. SEPTEMBER 2020 obveščanje kandidatov o morebitni omejitvi pri vpisu
24. in 25. SEPTEMBER 2020 vpis v maturitetni tečaj
1. OKTOBER 2020 prvi dan pouka za dijake maturitetnega tečaja

 

Več informacij o maturitetnem tečaju, ki ga bo Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje izvajala v šolskem letu 2020/2021, si lahko preberete na njihovi spletni strani http://www.gess.si/za-dijake/maturitetni-tecaj/ , jih pokličete po telefonu na številko 03 56 25 500, jim pišete na elektronsko pošto [email protected] ali pa se v tajništvo šole ali v svetovalno službo zglasite kar osebno.

Z znanjem, ki ga že toliko let posredujejo svojim dijakom, želijo na GESŠ Trbovlje omogočiti dijakom, da se dobro pripravijo na maturo, k njej pristopijo in jo tudi uspešno opravijo. Če si tudi vi želite slediti svoji viziji o študijski poti, edina ovira pri tem pa je matura, ki je doslej še niste opravili, je maturitetni tečaj na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli prava stvar za vas.