Očetovsko in starševsko nadomestilo bo v letošnjem letu znašalo 100 odstotkov osnove. Materinsko nadomestilo bo neomejeno, starševsko pa bo omejeno na 2,5-kratnik povprečne plače. Za dodatek za veliko družino ne bo več cenzusa. Do državne štipendije pa bodo upravičeni dijaki in študenti iz družin z dohodki pod 659,30 evra neto povprečno na člana.

Vsem, ki imajo veljavno pravico do materinskega, očetovskega oziroma starševskega nadomestila v višini 90 odstotkov osnove oziroma z zgornjo omejitvijo, bo po uradni dolžnosti izdana nova odločba so spomnili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na svoji spletni strani. V novi odločbi je od 1. januarja odločeno o nadomestilu v višini 100 odstotkov osnove brez zgornje omejitve pri materinskem nadomestilu in z zgornjo omejitvijo 2,5-kratnika povprečne plače pri očetovskem in starševskem nadomestilu, medtem ko je bilo do zdaj omejeno na dvakratnik. Posebne vloge tako ni treba vlagati. Prvo višje izplačilo nadomestila bo tako v februarju za januar.

OTROŠKI DODATEK IN DODATEK ZA VELIKO DRUŽINO

Dodatek za veliko družino letos ne bo več odvisen od materialnega položaja družine in bo brez cenzusa. Do njega so upravičene vse družine s tremi ali štirimi oziroma več otroki, a pod pogojem, da imajo eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji.

Za vse upravičence do otroškega dodatka in za vse, ki so lani vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino, center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti. To pomeni, da jim ni treba vlagati posebne vloge.

Vsi ostali morajo za uveljavljanje pravice vložiti vlogo. Predvidoma bo izplačilo dodatka za veliko družino za letos v aprilu. Do njega bo po novem upravičenih približno 4000 družin več.

DO DRŽAVNE ŠTIPENDIJE BO TOKRAT UPRAVIČENIH 8500 DIJAKOV OZIROMA ŠTUDENTOV VEČ

Do državne štipendije so od 1. januarja upravičeni tudi tisti, pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 659,30 evra. Do zdaj je cenzus za pridobitev državne štipendije znašal 576,89 evra, zaradi odprave varčevalnih ukrepov in posledično sprostitve celotnega zadnjega dohodkovnega razreda pa bodo do štipendije upravičeni tudi tisti, pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana znaša od 576,90 do 659,30 evra. Državna štipendija v zadnjem dohodkovnem razredu znaša 35 evrov za mladoletne in 70 evrov za polnoletne upravičence. Do državne štipendije bo tako upravičenih približno 8500 dijakov oziroma študentov več.

Vlagatelji so lahko začeli vlagati vloge na pristojni center za socialno delo od 1. decembra lani. Vloge morajo vložiti tako tisti, ki jim je bila štipendija v preteklosti zavrnjena zaradi preseganja cenzusa, kot tudi tisti, ki jim državna štipendija v šolskem oz. študijskem letu 2018/2019 miruje zaradi preseganja cenzusa. Centri ne bodo o upravičenosti do štipendije odločali po uradni dolžnosti, ampak samo na podlagi vloge, so opozorili na ministrstvu.