Občina Hrastnik je konec marca sprejela letošnji proračun, ki je visok 9,4 milijona evrov. Kot je povedal hrastniški župan Marko Funkl, je letos pred občino ena največjih naložb, ki bo potekala do leta 2021. Gre za urejanje industrijske cone za potrebe Steklarne Hrastnik in podjetja TKI, ki je ocenjena na štiri milijone evrov. Poleg ureditve industrijske cone, naj bi bila na vrsti tudi izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja, ter rekonstrukcija lokalne ceste in energetska prenova kulturnega doma.

S podjetjema Tovarna kemičnih izdelkov (TKI) Hrastnik in Steklarna Hrastnik tako skupaj pripravljajo potrebno dokumentacijo, da do roka dokumente z namenom sofinanciranja vložijo na pristojno ministrstvo. Naložbo pa bodo začeli izvajati v drugi polovici leta, ko naj bi začeli tudi izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja, vrednost večletne naložbe znaša 2,3 milijona evrov, od tega je za letošnje leto zagotovljenih nekaj več kot 340.000 evrov. Glede omenjene naložbe je župan pojasnil, da urejajo še zadnje dogovore s prebivalci in s tem pridobivajo potrebna soglasja.

Hrastniška občina letos načrtuje tudi rekonstrukcijo in obnovo podvoza na lokalno cesto Hermana Debelaka, vrednost del pa naj bi znašala 182.000 evrov. Med večje naložbe, ki se bodo začele letos, je Funkl uvrstil še rekonstrukcijo in energetsko sanacijo kulturnega doma na Trgu borcev pri Dolu pri Hrastniku. Vrednost projekta je ocenjena na 415.964 evrov, od tega je v letošnjem proračunu zagotovljenih 267.004 evrov. Za ta projekt se lahko občina letos pri gospodarskem ministrstvu zadolži v višini 118.502 evrov. Naložba bo obsegala energetsko sanacijo kulturnega doma, vključno z ureditvijo strehe, fasade in zamenjavo oken. V objektu bodo dobili svoje prostore tudi Društvo upokojencev Dol pri Hrastniku, tamkajšnja krajevna skupnost in Kulturno društvo Svoboda Dol.

V letošnjem proračunu hrastniške občine bo največ sredstev iz naslova davčnih prihodkov, in sicer 6,2 milijona evrov, na račun nedavčnih prihodkov pa naj bi se v proračun steklo 1,5 milijona evrov. Iz državnega proračuna in proračuna EU se občina, ki letošnje odhodke načrtuje v višini 10,2 milijona evrov, letos nadeja dober milijon evrov.