Foto: FB stran Občine Litija
Tudi v Litiji je občinski svet že zasedal in na svoji 1. konstitutivna seja občinskega sveta Občine Litija v mandatu 2022-2026 že potrdil svoje svetnice in svetnike. O vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine bo v tem mandatu odločal 23 članski občinski svet, ki ga sestavlja 12 svetnic in 11 svetnikov.
Župan Občine Litija Franci Rokavec pa nadaljuje s svojim delom že peti mandat zapored. Za svojo namestnico je imenoval podžupanjo Lijano Lovše. Tudi Lovšetova v tej funkciji ni novinka, saj jo bo kot poklicna podžupanja opravljala že četrti mandat. Kot podžupanja je pooblaščena za opravljanje nalog na področju družbenih dejavnosti, za pomoč pri opravljanju funkcije župana in ter njegovega polnega nadomeščanja v času njegove odsotnosti.