Litija in Kresnice sta bili svojčas povezani tudi s cesto po levem bregu Save. A v primerjavi z glavno državno cesto na drugi strani je bila le-ta praktično neprevozna.

Litijski poslanec Boris Doblekar se veseli, da je le uspel projekt, za katerega se je zavzemal že pred leti, ko je bil še litijski podžupan. Sedaj projekt dobiva še državno finančno podporo in tako bo občina lažje pripeljala projekt do konca – do varne, široke in sodobne prometne povezave. Cesta namreč ni nujna le za krajane Podšentjurja in Velikega Vrha, ampak bi lahko služila tudi kot obvoz ob morebitni zapori na vzporedni glavni državni cesti G2- 108.
Projektantsko in gradbeno delo bodo tokrat dobili domači izvajalci, kar Doblekarja še posebej veseli, saj bodo imeli od tega korist ne le domača podjetja in delavci ter občinski proračun, pač pa vsi uporabniki.