V litijski občini so pred časom vzpostavili dve novi avtobusni liniji za bolj oddaljene kraje. Tako sta s 1. januarjem letošnjega leta začela voziti avtobusa na relaciji Litija-Gabrovka in Litija-Vače. Prevozi potekajo po trikrat na dan v jutranjem in popoldanskem času in so zelo povečali dostopnost mnogih občanov brez lastnega  prevoza do občinskega središča, železniške postaje ali Gimnazije Litija.

Trenutno so v poskusnem uvajalnem  času, kjer pazljivo spremljajo in evidentirajo pomanjkljivosti novih prevozov. Po 1. maju bo glede na izražene potrebe občanov že mogoče vključiti spremembe voznih redov in morda dodati nova postajališča.

Vače in Gabrovka sta le dve večji naselji v občini,  poskušali bodo poiskati rešitve prevozov za starejše občane tudi iz drugih krajev naše občine. Menijo, da je način kot ga predstavljajo v Zavodu Sopotniki, že ena od možnih rešitev, zato so se želeli seznaniti z njihovo rešitvijo in so jih povabili na predstavitev v okviru dogodka  »Pametne vasi v srcu Slovenije«. Predstavnik Zavoda Sopotniki g. Marko Zevnik  je podrobno predstavil možnost brezplačnih prevozov za starostnike na načelu medgeneracijske solidarnosti, kjer prostovoljci svoj čas namenijo tovrstnim prevozom. Občina Litija je z njim že navezala stik in se dogovarja za podrobnejšo  predstavitev in možnost operativne izvedbe v občini.

Zavod Sopotniki je že sodeloval pri organizaciji  brezplačnih prevozov v občinah Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Postojna, Brežice, Krško, Sevnica, Kočevje in druge. Prevoze izvajajo izključno prostovoljci z vozili, katerih lastnik je lahko občina, lahko pa tudi drugo družbeno odgovorno podjetje, ki prispeva vozilo za namen brezplačnih prevozov.

Boris Doblekar, podžupan občine Litija o prevozih mladih ter starejših občank in občanov

»Novi avtobusni liniji, za katere so se prve ideje pojavile že pred mnogimi leti, in se v mojem mandatu tudi uresničile, so lepo zasedene in pred vsem mladi vozači, ki še nimajo vozniškega izpita so s tovrstno ponudbo izjemno zadovoljni. Prav tako zadovoljstva ne skrivajo starejši, ki jim je avtobus iz odročnih krajev edina opcija, da gredo po opravkih, v mesto ali še naprej,« je za naš portal izjavil litijski podžupan Boris Doblekar. Je pa še dodal, da je precej starejših oseb pred vsem v mestu in okolici pa tudi na podeželju, kjer postankov avtobusov ni v bližini njihovega domovanja, ki bi si želeli organiziran prevoz v kakršni koli obliki, le da se lahko peljejo. To stisko starejših nam je pojasnil takole: »Sopotnik je ena od možnosti pomoči starejšim s prevozi, in to zelo resnih, vendar veliko časa za iskanje rešitev ni, kajti starejši, pred vsem tisti, ki težko hodijo, si prevoza želijo danes, ne jutri, zato se bomo na občini potrudili in v kar najhitrejšem času za njih našli primerno rešitev. V kolikor to ne bo Zavod Sopotniki, je potrebno takoj vzpostaviti neke vrste taksi prevoz, in glede na to, da komercialnega interesa kot kaže ni, kajti taksija v Litiji ni že kar nekaj časa, mora občina vzpostaviti neko tovrstno obliko prevoza

O zavodu SOPOTNIKI

Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost, je zasebni neprofitni zavod, ki smo ga ustanovili s preprostim namenom: starejšim občanom iz ruralnih območij smo želeli ponuditi brezplačne prevoze in jim tako pomagati pri vključevanju v aktivno družbeno življenje.

Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost, je neprofitni zasebni zavod, vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij. Financiramo se iz treh virov; iz prostovoljnih donacij posameznikov, iz donacij in sponzorstev podjetij, s strani občin in evropskih razpisov.