Obveščamo vas, da bo Občina Litija na podlagi prejetega Sklepa o pričetku popisa škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 27 in 28. aprilom 2017 pričela s popisom škode na območjih, ki so jih prizadele.

Vlogo lahko občani vlagate za škodo na kmetijskih zemljiščih na priloženem obrazcu. V primeru, da vam je visoka voda poplavila stanovanjski objekt, to sporočite na Občino Litija ali na mail [email protected], da se boste dogovorili o obisku komisije, ki bo popisala škodo po predpisani metodologiji.

Rok za oddajo prijav je najkasneje do 1. 6. 2017.

Občina Litija
Jerebova ulica 14
1270 Litija
01 8963 420
obč[email protected]

Kontaktna oseba: Marjan Janežič, [email protected], 01 8963 430