Litija in Šmartno pri Litiji skupaj v Zeleno shemo slovenskega turizma.

Občini sta se zavezali s skupnimi močmi spodbujati trajnostni razvoj turizma. Župana obeh občin sta zavezo podpisala konec leta 2016 v Pustolovskem parku Geoss na Slivni.

S podpisom zaveze k zelenemu turističnemu razvoju sta se občini kot skupna destinacija v okviru Zelene sheme slovenskega turizma »Slovenian Green« usmerili v trajnostno delovanje na področju razvoja in trženja turistične ponudbe.

Razvojni center Srca Slovenije je za destinacijo Litija – Šmartno pri Litiji tekom leta zbiral podporo v lokalnem okolju, beležil izhodiščne kazalnike destinacije in pridobival dokaze o tem, ali destinacija ustreza predpisanim globalnim standardom. Naslednji koraki bodo priprave akcijskih načrtov ukrepov do uresničitve zadanih ciljev. Slovenska turistična organizacija bo destinaciji podala primerljivo oceno in znak Slovenia Green Destination. Doslej se je v shemo vključilo že 17 slovenskih destinacij.

Destinacija Litija – Šmartno pri Litiji ponuja obiskovalcem spekter različnih doživetij pri več kot 40 turističnih ponudnikih. Med drugim so na voljo kulinarične dobrote na izletniških in turističnih kmetijah, doživetje dediščine oglarjenja na Dolah pri Litiji, prireditve, rokodelske delavnice, jahanje konj in spoznavanje Valvazorjevega ustvarjanja na gradu Bogenšperk.

Razvojni center Srca Slovenije, ki je bil pobudnik prijave za skupno destinacijo in povezuje turistične ponudnike, želi njihovo kakovostno ponudbo postaviti na zeleni turistični zemljevid. Po besedah direktorice Centra Aleksandre Gradišek se bodo še bolj prizadevali za promocijo zelenih doživetij, med katerimi bodo v ospredju okušanje lokalnih dobrot, pohodništvo in kolesarjenje.

Po pozitivnem odzivu turistično gostinskih ponudnikov in javnosti v obeh Občinah je pričakovati doslej enega večjih premikov na tem področju. Kot kažejo namere občine Litija, se bo turistični ponudbi pridružil še bivši rudnik Sitarjevec in reka Sava, kar je spodbudno in hvalevredno.