Komunalno stanovanjsko podjetje Litija je nabavilo novo specialno vozilo za čiščenje kanalizacije in odvoz grezničnih gošč ter blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in greznic iz občin Litija in Šmartno pri Litiji.

Centralna čistilna naprava Litija in Šmartno pri Litiji že drugo leto uspešno prečiščuje komunalne odpadne vode, ki nastajajo v mestu Litija in naselju Šmartno pri Litiji. Njena zmogljivost zadostuje tudi za prevzem in čiščenje grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav iz celotnih območij obeh občin.

Občanov občin Litija in Šmartno pri Litiji, ki komunalne odpadne vode ne morejo odvajati v javni kanalizacijski sistem, je še kar nekaj, zato sta se občini odločili, da je treba resno pristopiti k odvozu blata iz malih čistilnih naprav in gošče iz greznic. Sedaj, ko  je nabavljeno vozilo v ta namen, bo komunala blato in goščo na obdelavo in čiščenje v Centralno čistilno napravo redno in brez težav odvažala.  Odvoz se bo v prehodnem obdobju izvajal na podlagi naročila lastnika greznice ali male čistilne naprave.

Specialno vozilo, ki je stalo dobrih 300 tisoč evrov, bo s svojo 10 tisoč litrsko cisterno lahko služilo tudi drugim namenom, med drugim tudi za čiščenje cestnih jaškov in prepustov.

O predstavitvi in prevzemu vozila je bil prisoten tudi predstavnik podjetja, ki je opremilo specialno vozilo- Direktor KSP Litija Roman Ciglar je ob prevzemu poudaril, da je bil nakup vozila nujno potreben in da se v podjetju že veselijo, da bodo lahko omogočili občanom obeh občin nemoten odvoz grezničnega mulja v čistilno napravo, poleg tega pa tudi kvalitetnejše vzdrževali ceste, pred vsem zaradi možnosti čiščenja prepustov.

Predstavitve in prevzema vozila so se poleg zaposlenih na litijski komunali udeležili tudi župan občine Litija Franci Rokavec, podžupan Boris Doblekar in šmarski podžupan Srečko Vavtar. Vsi trije niso skrivali zadovoljstva ob novi pridobitvi, za katero so enotnega mnenja, da bo dvignila kvaliteto življenja v obeh občinah.