Litijski gasilci so danes na svoji facebook strani objavili novico, da bodo z dnem 12, septembra 2019 zamrznili pogodbo o opravljanju Javne gasilske službe.

Obveščamo predvsem na NEIZVAJANJE naslednjih nalog opredeljenih v pogodbi:

  • gašenje in reševanje v primeru požarov;
  •  reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč;
  •  izvajanju prevozov pitne vode.

Vzrok naj bi bile neporavnane finančne obveznosti s strani Občine Litija in neaktivno reševanje problematike delovanja gasilske enote Litija.

Predstavitev problemov in pojasnila o zamrznitvi pogodbe bodo predstavljena na tiskovni konferenci danes, 11.9. ob 11. uri v prostorih PGD Litija.