Tudi peti dan po tistem, ko so litijski prostovoljni gasilci zaradi nezadovoljstva s položajem in delovnimi pogoji prenehali opravljati javno službo, s predstavniki občine še niso našli skupnega jezika. Pogovori sicer potekajo, vendar je nekaj vprašanj še odprtih, je pojasnil namestnik poveljnika PGD Litija Primož Kokovica.

Konkretneje se Kokovica do vsebine pogovorov ni želel opredeljevati. Potrdil je, da nekatera usklajevanja potekajo tudi danes, nov sestanek s predstavniki občine pa bo, če ne prej, v sredo. Njihov status od četrtka, ko so zaradi “neporavnanih obveznosti s strani Občine Litija in neaktivnega reševanja problematike delovanja gasilske enote Litija” zamrznili pogodbo o opravljanju javne gasilske službe, ostaja enak. Je pa Kokovica potrdil, da za zdaj ni bilo primerov, ki bi zahtevali njihovo intervencijo. “Zaenkrat lahko samo po lesu potrkamo,” je še dejal.

Že sredi prejšnjega tedna se je s predstavniki Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Litija pogovarjal tudi župan Franci Rokavec, a dogovora očitno še niso dosegli. Je pa Rokavec tedaj izpostavil nekatere možne ukrepe za reševanje položaja gasilcev, med drugim pogodbe z gospodarskimi družbami v Litiji glede zagotavljanja prisotnosti operativnih gasilcev na intervencijah v dopoldanskem času, pa tudi prizadevanja za rešitev prostorske stiske.