Na mednarodni turistični konferenci v Litiji so včeraj predstavili rezultate projekta Insights, katerega namen je spodbujanje trajnostne uporabe naravnih virov in kulturne dediščine s ciljem razvoja trajnostnega in zelenega turizma. Vrednost projekta Insights je 2,3 milijona evrov, od tega je vrednost projekta za Razvojni center Srca Slovenije znašala okvirno 256.200 evrov.

 

V razvojnem centru Srca Slovenije so pojasnili, da se je projekt Insights (Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies) se je začel izvajati na začetku leta 2017 in se zaključuje junija, v njem pa sodeluje 13 partnerjev iz Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Madžarske, Nemčije, Romunije, Slovaške, Srbije in Slovenije.

Pilotna aktivnost je pokrivala območje občin Litija in Šmartno pri Litiji, ki sta se predstavili kot skupna turistična destinacija. Ta je bila tudi prejemnica bronastega znaka Slovenia Green Destination. Razvojni center Srca Slovenije je v okviru projekta pripravil zemljevid pohodniških poti in samopostrežna stojala za popravilo koles, izobraževanje lokalnih turističnih ponudnikov ter novo celostno grafično podobo in promocijo destinacije z inovativnimi pristopi.

Tako so strokovnjaki na včerajšnji konferenci s področja turizma v okviru posameznih tematskih sklopov predstavili primere dobrih praks in ključne smernice razvoja. Strinjali so se, da imajo podonavske regije izjemne naravne in kulturne vire, ki jih je potrebno zaščititi. Kot so še dodali v sporočilu za javnost Kot so še zapisali v razvojnem centru, je 85 odstotkov vrednosti njihovega projekta sofinancirala EU, 15 odstotkov pa so prispevali Razvojni center Srca Slovenije, Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji.