Lokalne volitve 2018: V Trbovljah ima aktualna županja kar šest izzivalcev

vir: kum24

Aktualna župana Trbovelj Jasna Gabrič se bo na letošnji lokalnih volitvah za položaj pomerila s šestimi izzivalci. Trboveljski županski stolček tako zanima neodvisnega kandidata Andreja Bregarja, Alenko Forte iz SDS, Gorazda Kajiča iz DeSUS, Bojana Kovačiča iz SNS, Sibilo Ložina iz SD in Jožeta Pustoslemška z Liste DNK Trbovlje.

JASNA GABRIČ

S svojo listo Jasna Gabrič za Trbovlje se Gabričeva poteguje za drugi županski mandat, na prvo mesto postavlja aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo izgradnje navezave Zasavja na avtocesto, in potem izgradnje in prenove industrijskih con, s katerimi bi pridobili nova delovna mesta. Izrednega pomena je tudi zapiranje Rudnika Trbovlje-Hrastnik, kjer morajo biti stvari zaključene, kot je treba, je prepričana.

ANDREJ BREGAR

Bregar bi v primeru izvolitve tretjino svoje mesečne županske plače namenil socialno najbolj ogroženim Trboveljčanom in društvom. Zavzema se tudi za obnovo lokalnih in državnih cest.V procese odločanja na občinski ravni bi vključil vse akterje, znižal bi cene javnih storitev, v ospredje postavlja tudi preudarno socialno in stanovanjsko politiko.

ALENKA FORTE

Fortejeva bi rada s programom za razvoj Trbovelj obrnila negativni selitveni prirast, zmanjšala bi delež brezposelnosti in delež dnevnih delovnih migrantov. Občino bi razvijala tako, da bi imele mlade družine pogoje za kakovostno bivanje in delo. Uvedla bi projekte za večjo socialno vključenost, varnost, kakovost bivanja starejših in invalidov. Sprejela bi ukrepe za rast lokalnega gospodarstva in izboljšala infrastrukturo.

GORAZD KAJIČ

Kajič želi ponujati razvojno pot gospodarstva v tesno povezani informacijski družbi. Svojo usmeritev želi uresničiti s tehnološkim razvojem in investicijam v znanje ter s tem dosegati višjo produktivnost in delovna mesta. Želi si več priložnosti za vsakogar, da bi znanje res postalo ključni dejavnik gospodarskega in kulturnega razvoja v občini.

BOJAN KOVAČIČ

Kovačič v ospredje postavlja gospodarstvo, podjetništvo, turizem, nadaljevanje sanacij prometne, komunalne in energetske infrastrukture, ureditev središča mesta, logistično dostopnost in priključitev na avtocestno povezavo, urejanje odvoza odpadkov in znižanje stroškov komunalnih storitev. Zavzema se tudi za Trbovlje z občutkom za probleme ljudi, medsebojno spoštovanje, enakopravnost brez intelektualnih, rasnih, kulturnih razlik, strpno in regulativno delovanje brez političnih, policijskih, sodnih in davčnih posegov.

SIBILA LOŽINA

Ložina se zavzema za pospešen razvoj domačega podjetništva, ki bo prineslo nova delovna mesta, za povečanje števila varovanih stanovanj, za več parkirnih mest okoli vrtcev in šol in za subvencije za energetsko sanacijo stavb. Občina mora postati gonilna sila razvoja v regiji in eno najbolj perspektivnih okolij v Sloveniji, je prepričana. Vpeljala bi participativni proračun in stremela k neposredni demokraciji.

JOŽE PUSTOSLEMŠEK

Pustoslemšek je za razvoj gospodarstva in infrastrukture, investitorje in podjetnike bi pritegnil z nižjim nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, novonastalim podjetjem pa bi omogočil subvencije. Uredil bi prijazen in zelen vstop v mesto, nabavil bi električne minibuse, upokojencem pa vrnil primeren društveni prostor.

 

 

 

 

vir: STA