Regionalna razvojna agencija Zasavje je 1. marca 2023 organizirala promocijo produktov, ki so nastali v okviru projekta PRONACUL. Namen dogodka, ki je potekal v Hiši domačih okusov Pr Čop na Podkumu, je bila promocija ohranjanja naravne in kulturne dediščine na varovanih območjih, ki jih v občini Zagorje ob Savi sestavlja sedem območij Nature 2000 v povezavi z Rudarskim muzejem Zagorje.

Dogodka so se udeležili lokalni deležniki, ki se ukvarjajo s turizmom, naravno in kulturno dediščino, kmetje, mladi, podjetniki in predstavniki društev. V prvem delu so izvajalci projekta udeležencem predstavili rezultate in učinke projekta ter izvedene aktivnosti s poudarkom na investicijah na pilotnih območjih s posebnim inovativnim in demonstrativnim značajem. »V naši regiji smo tako v sklopu projekta predstavili tematsko pot, ki v zagorski občini povezuje sedem območij Nature 2000 z Rudarskim muzejem Zagorje, izdelali smo zloženke o projektu in regiji, postavili informativne table na terenu z zaščitenimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, vzpostavili redno transportno povezavo z električnim kombijem med območij nature za obiskovalce in lokalno prebivalstvo z bolj oddaljenih podeželskih območij, postavili polnilnico za električna vozila, ki bo tudi vnaprej dostopna vsem uporabnikom in še marsikaj drugega,« je povedal vodja projekta na RRA Zasavje Andraž Malovrh.

Vzpostavili so tudi virtualno zbornico in med partnerji iz 6 držav prenesli 46 dobrih praks med pilotnimi območji. »V Žužemberku so v sklopu projekta vzpostavili Ekomuzej, v okolici Mostarja so urejali nacionalni park Stolac – Jablanica, v Trebinjah so postavili plezalno ferato, v Strunjanu pa vzpostavili sistem izposoje električnih koles,« je povedal finančni vodja projekta Jernej Lipar.

Predstavitvi projekta je sledil kulinarični dogodek, na katerem so različni ponudniki predstavili zasavske jetrnice, ki imajo potencialne možnosti za pridobitev certifikata. V okviru procesa za certifikacijo produktov kot specifikacijo proizvodov za zajamčeno tradicionalno posebnost je posebna komisija zabeležila predloge, ki so jih pri degustiranju podali lokalni deležniki.  Jetrnice za degustiranje so prispevali Gostišče Kum, Frtica Litija, mesnica Kramžar, kmetija Žonta, mesnica Anton in mesarija Kum.

Avtor: A. Malovrh

Foto: RRA Zasavje