Javorje je zaselek v občini Šmartno pri Litiji . Je kraj, kjer ljudje še znajo stopiti skupaj in storiti nekaj za skupno dobro.
Kulturno društvo Javorje  so se v sodelovanju z Občina Šmartno pri Litiji ter RISE Šmartno Litija, z. b. o lotili projekta imenovanega Medgeneracijsko središče Javorje. Gre za obnovo stare šole v Javorju, ki jo bodo preuredili v medgeneracijsko središče. V obnovljenih prostorih se bodo izvali programi za zdravo in aktivno življenje vseh generacij, s poudarkom na skrbi za starejše in najbolj ranljive skupine prebivalcev.
Projektna ideja je, da bi se poleg druženja izvajale delavnice, predavanja in različna izobraževanja, kjer se bo prenašalo znanje starejših na mlajše in obratno ter ohranjalo običaje in navade. Aktivnosti na področju medgeneracijskega sodelovanja bodo omogočale socializacijo starejših ter krepile kulturno identiteto in pripadnost vaškemu okolju. Projekt je bil sofinanciran tudi s strani Službe vlade za razvoj in kohezijo.
V novem medgeneracijskem središču pa je dobil prostor tudi en oddelek vrtca Javorčki, ki ga je že danes prvič obiskalo trinajst malčkov. Nedvomno se bodo v vrtcu dobro počutili, tako kot je bilo prijetno tudi litijskemu poslancu Borisu Doblekarju, ki si je včeraj ogledal novo pridobitev v Javorjah.
Vir fotografij: FB stran Boris Doblekar