11. februar je izbran kot mednarodni dan evropske številke za klic v sili 112.

Ministrski svet Evropske zveze se je leta 1991 odločil za enotno evropsko številko za klic v sili 112 in k uvedbi – poleg nacionalnih številk za klic v sili – pozval tudi vse države članice. Z enotno številko za klic v sili bi približali dostop do reševalnih služb predvsem popotnikom, pa tudi ljudem, ki so ob nesrečah pretreseni in bi si tako številko vseeno zapomnili. Slovenija je številko 112 uvedla že leta 1997, danes pa je telefonsko številko mogoče klicati v vseh državah članicah zveze in v večini drugih evropskih držav, tudi na Hrvaškem, Makedoniji, Kosovu in posameznih območjih Rusije.

Klici na številko 112 so brezplačni, ljudje pa naj na številko 112 pokličejo, kadar potrebujejo  nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih in drugih reševalnih enot ali policije.

Na številko 112 pokličite tudi, če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

Ko pokličete na številko 112, povejte:

  • KDO kliče,
  • KAJ se je zgodilo,
  • KJE se je zgodilo,
  • KDAJ se je zgodilo,
  • KOLIKO je ponesrečencev,
  • kakšne so POŠKODBE,
  • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave… ) in
 •  kakšno POMOČ potrebujete.

V Sloveniji deluje 13 regijskih centrov za obveščanje (ReCO), ki 24 ur na dan 365 dni v letu skrbijo za odzivnost na številki 112 ter nudenje ustrezne pomoči v čim krajšem možnem času. Regijski center za obveščanje za področje Zasavja (Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ob Savi)  imamo v Trbovljah že od leta 1997. V letu 2019 so v ReCO Trbovlje prejeli 19.285 klicev na pomoč, kar je 730 klicev več kot leto poprej.

Zavedati se moramo, da je hiter odziv ob klicu na pomoč lahko ključen za to, da dobijo nesrečne situacije srečen konec. In zato je prav, da se ob dnevu številke 112 spomnimo vseh tistih, ki skrbijo, da sistem številke 112 dobro deluje.

Pa saj ne bo težko – 11.2. = dan številke 112!