Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje večjih investicij na problemskih območjih 2017.

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na upravičenem problemskem območju.

Predmet javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri:

– vzpostavitvi nove poslovne enote;
– razširitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote;
– diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti;
– bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.

Razpisano sredstev:

Okvirna višina sredstev je 1.000.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Hrastnika, Radeč in Trbovelj.

Rok za oddajo vlog: 16.06.2017

 

Več informacij najdete na povezavi:

razpis za sofinanciranje večjih investicij na problemskih območjih 2017.