Ministrski kandidat Zoran Poznič se predstavlja poslancem

Odbor DZ za kulturo na današnji nujni seji oblikuje mnenje o predstavitvi kandidata za novega ministra za kulturo Zorana Pozniča. Že pred današnjim zaslišanjem na matičnem odboru pa se se v medijih pojavili očitki, da bi lahko bila Pozničeva kandidatura za ministra za kulturo v navzkrižju interesov, saj je Poznič direktor zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje, ki se je prijavil na razpis za sredstva, ki jih dodeljuje ministrstvo za kulturo. Poznič je zato, pred predstavitvijo članom odbora, prebral izjavo, v kateri je poudaril, da se bo, kolikor bo potrjen za ministra, takoj izločil iz vseh postopkov, ki v zvezi s tem potekajo na ministrstvu.

Delavski dom Trbovlje se je namreč pod njegovim vodstvom prijavil na razpis Mreža raziskovalni umetnosti in kulture. Na voljo je devet milijonov evrov evropskih in državnih sredstev, ki jih bodo za multimedijske projekte razdelili dvema zavodoma.

Zoran Poznič je sicer v Trbovljah vzpostavil novo vizijo mesta skozi sintagmo Trbovlje novomedijsko mesto (TNM), v okviru katere se združujejo kreativni potenciali ožje in širše skupnosti ter se povezujejo v globalne trende na področju novih medijev. Glavna manifestacija tega povezovanja je festival novomedijske kulture Speculum Artium.

Poznič je med projekti, ki jih je nujno nadaljevati in izpeljati letos, med drugim izpostavil sprejem t. i. zakona o kulturnem evru. Kot drugo veliko nalogo je Poznič izpostavil pripravo in sprejetje medijske zakonodaje. Kot je poudaril, se obstoječi medijski zakon ne dotika vseh novih tehnologij in novih možnosti komuniciranja ter medijskega podajanja vsebin, ki ga prinašajo. Zato bodo pripravljeni medijski zakon nadgradili z novimi vsebinami ter v njem tudi omejili sovražni govor, kar sedaj ni sankcionirano niti na medmrežju niti druge. Pričakuje, da lahko strokovna skupina takoj začne z delom. Tretja velika naloga pa je priprava in sprejem Nacionalnega programa za kulturo za naslednje obdobje.

DZ ministra imenuje z navadno večino glasov poslancev. Glede na napovedi koalicijskih strank je pričakovati, da bo Poznič v državnem zboru dobil ustrezno podporo. Za kandidaturo se je med drugim odločil, ker je začutil, da gresta začrtano delo na ministrstvu in energija v pravo smer, pri tem je izpostavil pomen digitalizacije in virtualizacije celotnega polja.