Mladi Zasavki prejeli Krkino priznanje za svoje raziskovalno delo

 

Mnogi od nas ne vemo, kaj so to poliamini, kaj šele, da bi o tej temi vedeli kaj več, a ljudje smo si različni.

 

Elma Salihović in Ilhana Smajlović, bivši dijakinji GESŠ Trbovlje, sta v lanskem šolskem letu sodelovali na tekmovanju ZOTKS in za nalogo Poliamini, molekule, ki podaljšujejo življenje pod mentorstvom profesorja Aleksandra Medveša, ter prof. dr. Irene Kralj Cigić, in prof. dr. Blaža Cigića. Za svoje raziskovalno delo sta bili nagrajeni s srebrnim priznanjem.

Ker pa sta dekleti ambiciozni, pa sta sprejeli tudi izziv in svojo raziskovalno nalogo prijavili na razpis za 51. Krkine nagrade. Znova sta dokazali, da imata raziskovalno žilico, znanje in pogum, ki so pomembne vrline pravih raziskovalcev, saj sta se na podlagi ocene članov Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad v konkurenci 52 nalog uvrstili med prejemnike Krkinega priznanja.

Dekletoma iskrene čestitke za dobljeno priznanje ter mnogo uspehov na nadaljnji študijski poti!