Še pred dobrim desetletjem je veljalo prepričanje, da je rod znamenitega polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja (1641–1693) izumrl. Po zaslugi prof. dr. Borisa Golca vemo, da danes po svetu živi 118 potomcev slavnega polihistorja. Po njegovi zaslugi je v sodelovanju z Javnim zavodom Bogenšperk, 1. in 2. julija 2017, prišlo do 1. srečanja Valvasorjevih potomcev na gradu Bogenšperk.

Še pred dobrim desetletjem je veljalo prepričanje, da je rod znamenitega polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja (1641–1693) izumrl z njegovimi sinovi, ki so vsi postali redovniki. Odkritje polihistorjeve najmlajše, dolgo pozabljene hčerke Regine Konstancije, je  raziskava prof. dr. Borisa Golca, leta 2006 takšno domnevo postavila na glavo. V dobrih treh letih je odkril vse njene potomce, ki se jih je v trinajstih generacijah zvrstilo 260. Danes jih v osmih državah Evrope, Severne in Južne Amerike živi 116, večinoma mladih ljudi in otrok, sicer pa so doslej prebivali na vseh šestih celinah do Avstralije. Med potomci Janeza Vajkarda Valvasorja so tudi znane osebnosti, več znanstvenikov in politikov, visokih častnikov, med temi mučenec Katoliške cerkve in celo še živeča italijanska teroristka.

Čeprav je bil polihistorjev rod vsaj dvakrat tik pred izumrtjem, se je v zadnjih desetletjih močno razrasel. Na Slovenskem je zadnji potomec prebival do tragične smrti leta 1941, natanko tristo let po Valvasorjevem rojstvu. Zanimivo je, da je pred njihovim odkritjem samo eden vedel za svojo sorodstveno povezanost s kranjskim polihistorjem iz 17. stoletja.

1. in 2. julija 2017, so se potomci prvič zbrali organizirano, potem ko so zadnja leta prihajali posamič na grad Bogenšperk. Na prvo bogenšpersko srečanje Valvasorjevega potomstva, ki ga je organiziral Javni zavod Bogenšperk, je prišlo 42 udeležencev, tako Valvasorjevih neposrednih potomcev kot njihovih družinskih članov. V soboto so se z Bogenšperka popeljali na ogled Ljubljane, rojstnega kraja polihistorja ter na grad Medijo, kjer so si ogledali kapelo z družinsko grobnico.
V nedeljo je vodenemu ogledu gradu sledil uradni sprejem gostov ter kulturni program s Šmarskimi pritrkovalci, grajsko gospo Ano Maksimilo in njenimi glasbeniki. Obiskovalce sta pozdravila ga. Joži Vovk, direktorica JZ Bogenšperk in župan občine Šmartno pri Litiji, g. Rajko Meserko. Dr. Golec je orisal pot odkrivanja potomcev J. V. Valvasorja, v imenu potomcev  pa je spregovoril dr. Herwig Brandstetter.