Iz javnega štipendijskega sklada so te dni sporočili, da lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, lahko od sobote do 20. septembra oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Podeljenih bo 1000 štipendij v višini 100 evrov mesečno v celotnem obdobju izobraževanja. Po novem so do štipendije upravičeni le dijaki 1. letnikov, ki so prvič vpisani v srednje poklicno izobraževanje iz nabora deficitarnih poklicev za šolsko leto 2019/2020 in bodo na koncu pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene.

 

KATERI POKLICI?

V naboru so deficitarni poklici kamnosek, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, klepar-krovec, izvajalec suho montažne gradnje, tesar, slikopleskar-črkoslikar, pečar, gozdar, dimnikar in steklar. V naboru so tudi dvojezični izobraževalni programi ekonomski tehnik, ki ga izvajajo v italijanskem jeziku, ter mehatronik operater, strojni tehnik in kemijski tehnik, ki jih izvajajo v madžarskem jeziku.

KAKŠNI SO POGOJI?

  •  Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka, prav tako ne na višino plačila dohodnine.
  • Dijak lahko istočasno prejema državno ali Zoisovo štipendijo, štipendija pa ni združljiva s kadrovsko štipendijo.
  • V primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

V kolikor bodo na skladu prejeli več vlog, kot je na voljo sredstev, bodo vloge razvrščali glede na višjo povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole in glede na višjo povprečno oceno izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.