Načrtuje se projektna dokumentacija za cesto Hrastnik-Zidani Most

Za dolgo pričakovano cesto Hrastnik-Zidani Most in spremljajočo deviacijo ceste Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče, ki bosta zagotovili varno povezavo osrednje Slovenije s Posavjem, trenutno poteka izdelava projektne dokumentacije. Naložba naj bi potekala v fazah in je ocenjena na 120 milijonov evrov. 

Kot so za STA povedali na Direkciji RS za infrastrukturo, bo po odkupu potrebnih zemljišč in objektov sledila pridobitev gradbenega dovoljenja za omenjeno cesto, ki jo bo gradili etapno. V prvi etapi, ki naj bi bila končana do konca leta 2023, je med drugim načrtovana tudi gradnja mostu čez Savo v Hrastniku. Na cesti, ki trenutno poteka po levem bregu Save in je (čeprav nedavno posodobljena) tako ozka, da je potreben izmenični promet, načrtujejo gradnjo enega križišča in šestih priključkov. Zgradili bodo tudi štiri deviacije cest dolžine do 700 metrov, tri mostove čez Savo v dolžini od 132 do 235 metrov, 36 prepustov širine od enega do pet metrov ter tri nadvoz prek železniške proge.

V načrtu je tudi opustitev in rekultivacija treh obstoječih nivojskih prehodov prek železniške proge, ureditev obstoječega podvoza pod železnico do ulice Za Savo v Hrastniku, gradnja podporne in oporne konstrukcije na celotni trasi ceste višine do devet metrov ter ureditev avtobusnih postajališč na začetku trase v Hrastniku, Krnicah in Šavni Peči.

Osnovni cilj načrtovane ureditve ceste Hrastnik-Zidani Most je izboljšanje prometne varnosti, saj obstoječa cesta zaradi preozkega vozišča, prenizkih in preozkih podvozov,  neustreznih horizontalnih in vertikalnih elementov ceste, ter nivojskih križanj z železnico predstavlja tveganje in ne zagotavlja nemotenega in varnega prometa.

Projekt je povezan z načrtovano gradnjo hidroelektrarne (HE) Suhadol, ene od treh predvidenih zasavskih HE na srednji Savi, zato je že dana pobuda za spremembo državnega prostorskega načrta, v katerega je vključena tudi sprememba lokacije hidroelektrarne. Za to, da bi projekt sploh stekel, je najprej treba skleniti koncesijsko pogodbo, kar se pričakuje že dolgo časa, zato bo ta projekt realiziran precej v prihodnosti.