Janez Janša: “V naših načrtih je, da v naslednjem desetletju približno polovico gospodinjstev preskrbimo z elektriko iz sončne energije”

Vir fotografije: FB stran Občine Hrastnik

Holding Slovenske elektrarne je največji slovenski proizvajalec električne energije. Z novimi investicijami v obnovljive vire energije sledi smernicam EU po zmanjševanju ogljičnega odtisa. Danes so naredili še korak naprej v tej smeri – v Hrastniku so točno opoldne slavnostno otvorili Sončno elektrarno Prapretno, ki je s tremi megavati moči trenutno največja sončna elektrarna v Sloveniji.

Sončna elektrarna Prapretno, ki stoji na 120 metrov visokem območju, ki je bilo v preteklosti z naravovarstvenega vidika močno degradirano (med leti 1986 in 2010 je bilo tam odloženo več kot 8,7 milijona ton elektrofiltrskega pepela in žlindre iz Termoelektrarne Trbovlje), je rezultat znanja in dobrega sodelovanja družb skupine HSE. Projektirala jo je družba HSE Invest, ki je za projekt pridobila tudi gradbeno dovoljenje in izvajala nadzor nad gradnjo, samo gradnjo pa je izvedla družba Harmonija tehnologije in znanja (HTZ). Prvo električno energijo je elektrarna v okviru zagonskih in funkcionalnih preizkusov v sistem oddala že 28. marca 2022. Povprečna dnevna proizvodnja Sončne elektrarne Prapretno je na sončen dan trenutno že več kot 10 MWh, vendar pa v HSE pričakujejo, da bo 6.748 modulov letno proizvedlo več kot 3 gigavatne ure električne energije, kar zadošča za letno oskrbo približno 800 gospodinjstev.

Sončno elektrarno Prapretno so s slavnostnim prerezom traku otvorili predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša skupaj z generalnim direktorjem HSE dr. Viktorjem Vračarjem in županom občine Hrastnik Markom Funklom.

Predsednik vlade je bil ob tej priložnosti tudi slavnostni govornik na otvoritvi. »Svet se je 24. februarja letos spremenil. Tega se še ne zavedamo dovolj. Viri, ki jih imamo doma, so v tem spremenjenem svetu desetkrat bolj dragoceni, kot so bili prej. Ne glede na to, da je Slovenija del skupnega evropskega energetskega trga, in ne glede na to, da ceno elektrike zaračunavamo na podlagi formule, ki je evropska in je v tem času neprimerna in se spreminja, je potrebno računati na situacije, ko to ne bo delovalo in ko se bo lahko uporabilo le tisto električno energijo, ki se jo bo lahko proizvedlo doma ali čim bližje. Prav zato je gradnja malih hidroelektrarn in malih sončnih elektrarn ne samo nekaj, kar je treba spodbujati z okoljevarstvenega vidika in zelenega prehoda, ampak tudi z vidika varnosti. Le en obsežnejši kibernetski napad na naše omrežje lahko povzroči izpade dolge dneve, tedne, mesece,« je poudaril Janez Janša.  »V naših načrtih je, da v naslednjem desetletju približno polovico gospodinjstev preskrbimo z elektriko iz sončne energije, in za to bodo potrebna milijardna vlaganja,« je še dodal.

Generalni direktor HSE dr. Viktor Vračar je povedal, da bo skupina družb HSE še naprej intenzivno vlagala v projekte, ki so ekonomsko in okoljsko upravičeni ter skladni s sprejetimi strateškimi usmeritvami na področju razogljičenja družbe in trajnostnega razvoja. Temeljno poslanstvo skupine HSE je varna in zanesljiva oskrba z električno energijo. Z nazivom HSE Sonce so poimenovali projekte na področju izkoriščanja energije sonca in so v množici tako imenovanih zelenih projektov skupine HSE. Poleg hidroelektarn, ki že proizvajajo več kot dve tretjini vse obnovljive električne energije v državi ter nadaljevanja gradnje SE Prapretno bodo investirali  tudi v večanje sončne elektrarne Zlatoličje-Formin, razmišljajo pa tudi o izkoriščanju energije vetra. 

Nad hrastniško novo pridobitvijo je navdušen tudi župan občine Hrastnik Marko Funkl, ki je ob otvoritvi največje sončne elektrarne povedal: 

»Otvoritev največje sončne elektrarne v Sloveniji, na tem mestu, v Prapretnem, na odlagališču elektrofiltrskega pepela, je korak, ki ga kot župan Občine Hrastnik iskreno pozdravljam ter se veselim nadaljevanja in širjenja tega projekta tudi čez mejo sosednje občine. Čestitam HSE za opravljeno delo in vem, da imamo vsi skupaj pred seboj še številne druge velike izzive, ki jih bomo korak za korakom uspešno premagovali. Naj bo Hrastnik najbolj sončna elektrarna v Sloveniji!«

Naj povemo še, da je Sončna elektrarna Prapretno le del večjega projekta; HSE načrtuje, da bi se lahko celotna površina planote nad Prapretnim izkoristila za do 13 MW električne moči. Življenjska doba sončne elektrarne je približno petindvajset let.

 

Posnetek slavnostne otvoritve si lahko ogledate na tej povezavi: https://www.facebook.com/VladaRepublikeSlovenije/videos/398535458376287

 

Povzeto po izjavi Službe za korporativno komuniciranje skupine HSE