Vsak, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko do 0,5 % svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam (društvom, zavodom, ustanova). Vsak davčni zavezanec lahko izbere do največ pet organizacij (če izbere samo eno organizacijo, potem bo njej namenjeno največ 0,5% od dohodnine, če pa izberete 5 organizacij, pa bo vsaki pripadalo 0,1%). Takšna donacija vas nič ne stane. Namenite jo eni ali več organizacijam iz vašega kraja, omogočite jim dodatna sredstva za njihovo delovanje in tako bodo sredstva ostala v domačem okolju.

KAKO DONIRAM?

Z izpolnitvijo posebnega obrazca »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije«, ki ga pošljete na  svoj pristojni finančni urad ali  oddate preko e-davkov.

Vložena zahteva (vložen obrazec), ki ga lahko izpolnite na tej povezavi velja za nedoločen čas. To pomeni, da ga ni potrebno vlagati vsako leto. V primeru, da želite vašo odločitev spremeniti in donacijo nameniti nekomu drugemu, bo potrebno vložiti novo zahtevo, ki bo razveljavila staro.

Spodaj je seznam upravičencev iz Občin Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik, katerim lahko namenite svoj del dohodnine.

SEZNAM UPRAVIČENCEV IZ OBČINE LITIJA DO DONACIJ ZA LETO 2018 DAVČNA ŠTEVILKA
DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI 87804107
DRUŠTVO LITIJSKI LIKOVNI ATELJE-LILA 31286208
DRUŠTVO NOVA KULTURA LITIJA 49147889
DRUŠTVO SOŽITJE – DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU LITIJA IN ŠMARTNO 86261380
DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA 15721353
DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN VAROVANJE GEOSSA 15826864
FUNDACIJA PREDILNICE LITIJA, USTANOVA 42250277
GASILSKA ZVEZA LITIJA 84675225
KEGLJAŠKI KLUB LITIJA 2001 20443773
KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV 48463124
KLUB MALEGA NOGOMETA FC LITIJA 19515154
KOŠARKARSKI KLUB LITIJA 21845662
KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER LITIJA 29521033
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO JEVNICA 26738783
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MUZE PREMODERNE UMETNOSTI LITIJA 25877984
LOVSKA DRUŽINA DOLE PRI LITIJI 24702633
LOVSKA DRUŽINA GABROVKA 35006862
LOVSKA DRUŽINA LITIJA 95529349
LOVSKA DRUŽINA POLŠNIK 40509877
LOVSKA DRUŽINA VAČE 20797974
MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI, SOCIALNO PODJETJE 36065862
NOGOMETNI KLUB JEVNICA 79317642
NOGOMETNI KLUB KRESNICE 14925079
NOGOMETNI KLUB LITIJA 38015811
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA LITIJA 38142970
PEVSKO DRUŠTVO LIPA LITIJA 18259294
PLANINSKO DRUŠTVO LITIJA 31901743
PLESNO ŠPORTNO DRUŠTVO ARTIFEKS 75337924
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BREG PRI LITIJI 95377913
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLE PRI LITIJI 70823430
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GABROVKA 30452619
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO HOTIČ 10392661
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO JEVNICA 29335752
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRESNICE 58452559
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LITIJA 27620603
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO POLŠNIK 13626051
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RIBČE 36983268
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SAVA 37648594
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TIHABOJ 82271658
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VAČE 75577526
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO PREDILNICE LITIJA 41944143
RADIOKLUB S59DLR 16538897
RAFTING KLUB VIDRA 28445295
RIBIŠKA DRUŽINA LITIJA 10537937
ŠPORTNO DRUŠTVO DOLE PRI LITIJI 42657741
TENIS KLUB AS LITIJA 66983983
ZVEZA RIBIŠKIH DRUŽIN ZASAVJE 73765651
ŽENSKO ROKOMETNO DRUŠTVO LITIJA 35667508

 

SEZNAM UPRAVIČENCEV IZ OBČINE ZAGORJE OB SAVI DO DONACIJ ZA LETO 2018 DAVČNA ŠTEVILKA
AEROKLUB ZAGORJE OB SAVI 19128177
DRUŠTVO DIABETIKOV ZAGORJE OB SAVI 95203095
DRUŠTVO INVALIDOV ZAGORJE 89654889
DRUŠTVO SOŽITJE – DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU ZAGORJE OB SAVI 53373537
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD POLDE EBERL – JAMSKI ZAGORJE OB SAVI 88682480
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZAGORJE OB SAVI 98685996
DRUŠTVO ZA ZDRAVILNE RASTLINE – ZASAVJE 54251095
GASILSKA ZVEZA ZAGORJE OB SAVI 84521830
KARATE KLUB PON DO KWAN IZLAKE 17184711
KEGLJAŠKI KLUB ZAGORJE OB SAVI 28884744
KINOLOŠKO DRUŠTVO ZAGORJE OB SAVI 84926589
KLUB BORILNIH VEŠČIN PON DO KWAN ZAGORJE OB SAVI 95138218
KOLESARSKI KLUB ZAGORSKA DOLINA 81953984
KOŠARKARSKI KLUB ZAGORJE 50447963
KULTURNO DRUŠTVO SLIKARSKA KOLONIJA IZLAKE- ZAGORJE 70711658
KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER SVEA ZAGORJE 37766112
KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA KISOVEC 49166042
LOVSKA DRUŽINA ČEMŠENIK 89114914
LOVSKA DRUŽINA IZLAKE 75140098
LOVSKA DRUŽINA MLINŠE 94070504
LOVSKA DRUŽINA PODKUM 35099232
LOVSKA DRUŽINA ŠENTLAMBERT 90715047
LOVSKA DRUŽINA ZAGORJE 80120768
MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO SREČNO ZAGORJE 41766059
MEDNARODNO ZDRUŽENJE REJCEV BOSANSKIH PLANINSKIH KONJ 40771415
NOGOMETNI KLUB SVOBODA KISOVEC 14854333
NOGOMETNI KLUB ZAGORJE 21317755
POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER ZASAVJE 63823101
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČEMŠENIK 81350511
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČOLNIŠČE 85440299
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO IZLAKE 52032035
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOLOVRAT 36101800
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOTREDEŽ 43759505
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOKE 63672901
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MLINŠE 88681904
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PADEŽ 48294837
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PODKUM 35230525
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RAVENSKA VAS 94686467
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠENTLAMBERT 10720987
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TIRNA 36009555
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZAGORJE MESTO 43010628
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO ETI IZLAKE 87514737
RADIOKLUB IZLAKE 48199559
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE ZAGORJE OB SAVI 35122536
RIBIŠKA DRUŽINA ZAGORJE 49234480
ROKOMETNI KLUB ZAGORJE 61241474
ŠPORTNO DRUŠTVO MLINŠE 18488587
ŠPORTNO DRUŠTVO PRAPREČE 41852656
USTANOVA FUNDACIJA METULJ 71996605
USTANOVA LADKO KOROŠEC 88332624
ZASAVSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO 31819478

 

SEZNAM UPRAVIČENCEV IZ OBČINE TRBOVLJE DO DONACIJ ZA LETO 2018 DAVČNA ŠTEVILKA
ATLETSKI KLUB RUDAR 40486672
DRUŠTVO DIABETIKOV TRBOVLJE 68835469
DRUŠTVO HRBTENIČARJEV ZASAVJE 96216964
DRUŠTVO INVALIDOV TRBOVLJE 48026450
DRUŠTVO LEDVIČNIH BOLNIKOV ZASAVJE 93686323
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE TRBOVLJE 11150254
DRUŠTVO PUNKT CC, SO. P. 70123144
DRUŠTVO RADIOAMATERJEV TRBOVLJE 33464740
DRUŠTVO UPOKOJENCEV TRBOVLJE 40123413
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV ZASAVJE 75073986
DRUŠTVO ZA PODVODNE DEJAVNOSTI TRBOVLJE 95201238
GASILSKA ZVEZA TRBOVLJE 54915538
KARATE KLUB TRBOVLJE 72931183
KOŠARKARSKI KLUB RUDAR TRBOVLJE 58804226
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO DELAVSKA GODBA TRBOVLJE 14603659
LIONS KLUB TRBOVLJE 90089634
LOVSKA DRUŽINA DOBOVEC 77336909
LOVSKA DRUŽINA TRBOVLJE 38481936
MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO UPANJE TRBOVLJE 21321094
NOGOMETNI KLUB RUDAR TRBOVLJE 27226158
PLANINSKO DRUŠTVO KUM TRBOVLJE 36009652
PLAVALNI KLUB LAFARGE CEMENT TRBOVLJE 29067561
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČEČE 87828502
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOBOVEC 76979083
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KLEK 77091574
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRBOVLJE-MESTO 23785209
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO TERMO ELEKTRARNA TRBOVLJE 43716482
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO LAFARAGE CEMENT CEMENTARNA TRBOVLJE 61134309
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO RUDNIK TRBOVLJE 63324172
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO STROJNE TOVARNE TRBOVLJE 26571765
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE TRBOVLJE 99002647
RIBIŠKA DRUŽINA TRBOVLJE 50085042
ROKOMETNO DRUŠTVO RUDAR 75284677
SMUČARSKO DRUŠTVO KUM DOBOVEC 67922449
SMUČARSKO DRUŠTVO TRBOVLJE 39562557
SMUČARSKO DRUŠTVO ZASAVJE 11086882
SOŽITJE – DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU TRBOVLJE 31016871
ŠPORTNO DRUŠTVO FELIX ZASAVJE 99158264
THC DRUŠTVO ZA KULTURNO IN UMETNIŠKO PRODUKCIJO 71373489
ZASEBNI VRTEC ČAROBNI GOZD, ZASEBNI ZAVOD USTVARJALNEGA VARSTVA 76994139
ZAVOD PIT ZA POMOČ, PRAVICE IN ZAŠČITO ŽIVALI 64098800
ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKO DEJAVNOST TRBOVLJE, SO.P. 85166391
ZAVOD ZA OHRANITEV NARAVNE BIODIVERZITETE FLORAVIVA SO.P. 42354838
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV TRBOVLJE 21270660
ZVEZA SOCIALNIH DRUŠTEV IN ZAVODOV ZASAVJA, SO.P. 58840052
ŽENSKI NOGOMETNI KLUB TRBOVLJE 88144780

 

SEZNAM UPRAVIČENCEV IZ OBČINE HRASTNIK DO DONACIJ ZA LETO 2018 DAVČNA ŠTEVILKA
DRUŠTVO DIABETIKOV HRASTNIK 95797599
DRUŠTVO INVALIDOV HRASTNIK 89472837
DRUŠTVO SOŽITJE – DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU HRASTNIK 58151087
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD TEMNEGA HRASTA HRASTNIK 78912415
GASILSKA ZVEZA HRASTNIK 31702805
KARATE KLUB HRASTNIK 43803032
KOŠARKARSKI KLUB HRASTNIK 41832698
LOVSKA DRUŽINA DOL PRI HRASTNIKU 88106683
LOVSKA DRUŽINA HRASTNIK 48090859
OBČINSKO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV HRASTNIK 85339539
PLANINSKO DRUŠTVO HRASTNIK 52342557
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO STEKLARNA HRASTNIK 85319864
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOL PRI HRASTNIKU 93500084
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO HRASTNIK 17530202
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MARNO 81880367
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PRAPRETNO 73385018
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TURJE 28224477
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO RUDNIK HRASTNIK 78912148
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV HRASTNIK 68918585
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE HRASTNIK 13437739
RIBIŠKA DRUŽINA HRASTNIK 59325682
ROKOMETNI KLUB DOL TKI HRASTNIK 87030888
STRELSKO DRUŠTVO RUDNIK HRASTNIK 63050269