Kot poročajo z Občine Litija, so se v minulih dneh lotili kar nekaj najnujnejših del na infrastrukturi v mestu. Na vrsto je končno prišla ograja na stopnišču nadvoza, cesta na Frtici in cesta Podkraj – Beden.

 

Ograja na nadvozu že ogrožala varnost uporabnikov!

Foto: arhiv Občina Litija

Dotrajana in močno načeta ograja na stopnišču, ki povezuje železniško postajo in nadvoz je že ogrožala varnost uporabnikov zato je JP KSP Litija v začetku meseca julija izvedlo zamenjavo dotrajane ograje z novo.

 

Voda celo leto na cestišču!

Foto: arhiv Občina Litija

V okviru rednega vzdrževanja je Občina Litja skupaj z JP KSP Litija na lokalni cesti Podkraj – Beden izvedla sanacijo križišča proti Velikem vrhu ter ureditev treh prepustov. Na križišču je bil dotrajan asfalt, ki je voznikom povzročal nemalo težav. Prepusti pa so bili po informacijah s terena problematični že od same sanacije ceste iz pred nekaj let. Na cestišču je skozi celo stala zajeta voda, ki izvira iz hriba. Še posebej problematičen je bil led, ki je bil pozimi bolj ali manj stalno prisoten na vozišču in je voznikom povzročal velike težave, prav tako tudi vzdrževalcu ceste, ki mu skoraj nikoli ni v celoti uspelo stopiti ledu, ker je vedno prihajala nova voda. Sedaj bo kot kaže konec.

 

Končno odpravljena ena od črnih točk!

Foto: arhiv Občina Litija

Prav tako se je v začetku julija sanirala lokalna cesta Litija – Šmartno, na odseku Frtica, v dolžini 160 m, za katero vozniki pravijo, da je bila ena najbolj nevarnih v mestu, kjer se je dejansko zgodilo veliko prometnih nesreč. Uporabniki si želijo, da bo cesta po sanaciji varnejša.