Pred kratkim je s pomočjo časnika Delo v javnost z litijske komunale priculjala zgodba o tem kako nekateri lastniki stanovanjskih hiš v Kresnicah, že vrsto let ne plačujejo vodarine, poleg vsega pa so na črno priključeni tudi na javni vodovod v upravljanju litijske komunale. Omenjeni lastniki morajo kot sankcijo do septembra v občinsko last prenesti sekundarni vodovod, od lanskega prvega aprila pa vse do priklopa pa bodo primorani plačati 4,5 kubičnega metra vode na osebo na mesec oziroma dobrih 39 evrov.

Nenavadna zgodba, ki je prišla na površje minuli mesec in bila najprej objavljena v časniku Delo, je dodobra razjezila litijsko in tudi širšo javnost. Takrat so se njihovi delavci odzvali na telefonski klic direktorice litijske občinske uprave,  Mete Ponebšek, ki je prijavila, da ji voda iz pipe zaudarja po gnojnici. Komunalni delavci so opravili pregled javnega vodovodnega omrežja in dveh vodohranov, pri tem pa niso ugotovili, da bi bilo z vodo kaj narobe, so pa ob pregledu seznama uporabnikov javnega vodovoda, ugotovili, da sedem stanovanjskih hiš v novem naselju v Kresnicah sploh ni uradno priključenih na vodovod. Poleg tega ne plačujejo omrežnine za vodo, vodarine, ter odvajanja komunalnih odpadnih voda, omrežnine za odvajanje odpadne vode in drugih prispevkov. Med neplačniki sta se znašla tudi Meta Ponebšek in njen soprogRoman Ponebšek, sicer predsednik sveta krajevne skupnosti Kresnice in direktor elektrodistribucijske enote Trbovlje.

NELEGALEN PRIKLOP NA VODOVOD SE SMATRA KOT KRAJA

Nekateri litijski občani naj bi za krajo vode vedeli že vrsto let, a ni v tej smeri nihče ukrepal. Iz dokumenta, ki ga je v svoje uredništvo prejelo Delo naj bi bilo razvidno  da je vodstvo litijskega KSP z direktorjem Romanom Ciglarjem na čelu že leta 2011 obvestilo občinsko vodstvo o vodni problematiki v kresniškem naselju, saj so tam nekateri brez pooblastil odprli ventil in se napajali iz javnega sistema, a litijski župan Franc Rokavec takrat ni ukrepal. a nedavni seji litijskega občinskega sveta se je ob nelegalni priklop obregnil le svetnik Rudi Kozlevčar (Desus) in početje skupine krajanov imenoval s pravim imenom – kraja. Poklicno podžupanjo Lijano Lovše (SLS) pa je označil za zaščitnico nezakonitih in moralno spornih dejanj. Lovšetova pa je svojim uslužbencem poslala zapis o tem, kako jo skrbi dejstvo, da dokumenti odhajajo iz hiše brez vednosti odgovornih, pri tem pa pozabila na dolžno ravnanje v primeru ugotovitve nezakonitih dejanj.

KAKO BO IZGLEDAL PREVZEM ODGOVORNOSTI?

Franci Rokavec, litijski župan, je za Delo povedal, da so pred kratkim imeli sestanek na katerem so se z lastniki hiš ter vodstvom KPS in občino dogovorili, da bodo komunalni delavci preverili ustreznost zgrajenega sekundarnega vodovoda s hidrantnim omrežjem, ustreznost zgrajenih hišnih priključkov in ustreznost vgrajenih tipskih vodomernih jaškov, ki morajo izpolnjevati vse tehnične specifikacije in soglasja za priključitev investitorjem, ki jih izda KSP Litija. Lastniki objektov morajo izvesti nakup in vgradnjo vodomernih jaškov, če so jih vgradili v nasprotju s soglasjem KSP, ter nakup in vgradnjo vodomera prek podjetja KSP kot upravljavca javnega vodovoda Kresnice. Če bodo obveznosti in vse tehnične predpise izpolnili in odpravili vse morebitne pomanjkljivosti, bodo litijska občina in investitorji sekundarnega vodovoda sklenili pogodbo o prenosu lastninske pravice zgrajenega na občino, hkrati pa bodo investitorji sekundarnega vodovoda tudi ustanovili služnost za ta vodovod na parcelah v korist litijske občine. To morajo storiti najpozneje do 1. septembra.