Notarska zbornica Slovenije (NZS) opozarja, da bo zaradi določil gradbenega zakona sklepanje poslov oteženo. Notarji namreč ne morejo z gotovostjo preveriti, ali je za določen objekt izdano gradbeno dovoljenje – kar od njih zahteva zakon – ker ni ustreznih javnih evidenc.

Gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati 1. junija, med drugim določa, da morajo notarji pred overitvami pogodb ter sklenitvijo kreditnih, zavarovalnih, najemnih, zakupnih, delovršnih in drugih pravnih poslov preveriti, ali je za objekt izdano gradbeno dovoljenje, kadar je predpisano, in ali je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba o prepovedi, ki so določene za nedovoljene objekte in neskladno uporabo objekta.

Kot je danes na novinarski konferenci v Ljubljani opozorila predsednica NZS Sonja Kralj, notarji ne morejo z gotovostjo preveriti, ali je za določen objekt izdano gradbeno dovoljenje, ker niso vzpostavljene ustrezne javne evidence pri matičnem organu.

“Zato bodo notarji iz načel skrbnega ravnanja notarja in opozorilne dolžnosti stranke opozarjali na pravne posledice iz 93. člena gradbenega zakona, če za objekt ni izdano gradbeno dovoljenje, kadar je predpisano,” je dejala.

Zato so ministrstvo za okolje in prostor in vlado opozorili, da je po 1. juniju sklepanje poslov “zelo oteženo in celo tvegano, za kar notarji vsekakor ne morejo in ne bodo prevzeli odgovornosti”.

Menijo, da bi bilo treba omenjeni člen zakona razlagati tako, da bi moral notar preveriti obstoj prepovedi zaradi nedovoljene gradnje tako, da bi preveril, ali je v zemljiški knjigi vpisana takšna zaznamba prepovedi.

Poleg tega je po njihovem mnenju mogoče notarjem preverjanje dejstva, ali je za določen objekt potrebno gradbeno dovoljenje, naložiti le v primeru, da obstaja ustrezna javna evidenca in da bi potrdilo o tem (ali je za konkreten objekt potrebno gradbeno dovoljenje) izdala upravna enota.

Ministrstvu za okolje in prostor so predlagali, da bi skupaj z ministrstvom za javno upravo upravnim enotam izdalo navodilo, v katerem bi jih zavezalo, da na zahtevo strank izdajo takšna potrdila. Ministrstvo jim je odgovorilo, da takšno navodilo upravnim enotam ni potrebno.