V dobro zdravja zaposlenih, obiskovalcev in uporabnikov storitev je Komunala Zagorje uvedla nov ukrep. In sicer bodo odslej vsem zaposlenim, obiskovalcem in uporabnikom storitev, ko bodo vstopili v prostore Komunale izmerili telesno temperaturo, vstopili pa bodo lahko le tisti, ki ne bodo imeli povišane temperature.

 

Spremenili so tudi uradne ure poslovanja – obiščete jih lahko od ponedeljka do petka od 7h do 9h in od 13h do 14h.

V kolikor je mogoče, poskusite čim več zadev urediti prek telefona, elektronske pošte ali preko kontaktnih obrazcev, ki so objavljeni na njihovi spletni strani, še prosijo s Komunale Zagorje.