Socialna zbornica Slovenije bo organizirala tridnevni brezplačni in strokovno oblikovan program, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje »Več in še več o demenci: programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju«, v Domu upokojencev Franc Salamon, Trbovlje od 25. do 27. Januarja.

Vabijo strokovne delavce in sodelavce, laične delavce, prostovoljce, neformalne oskrbovalce v domačem okolju, osebe z demenco in njihove svojce ter vse ostale, ki se srečujejo z osebami z demenco.

vir: Pixabay

Vsebinsko je program izobraževanja zasnovan inovativno in multidisciplinarno. Namen programa je krepiti prenos znanja in ključnih poklicnih kompetenc strokovnih delavcev in sodelavcev v verigi oskrbe za osebe z demenco v institucionalnih in domačih okoljih.

Struktura programa izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence glede na izobraževalne aktivnosti vključuje aspekte socialnega dela, psihiatrije, nevrologije, zdravstvene stroke na primarni ravni, socialne gerontologije, institucionalnega okolja za varstvo starejših, pomoči družini na domu oz. socialne oskrbe ter skupin za samopomoč in delo s prostovoljci.

Temeljni cilj programa je izobraževanje in osveščanja za obvladovanje demence v vseh slovenskih statističnih regijah, kjer bomo prehajali od regije z najvišjo vrednostjo indeksa razvojne ogroženosti do regije z najnižjo vrednostjo tega indeksa. To je strateško in razpisno izhodišče Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, razložijo na Socialni zbornici.

vir: Pixabay

Zasavje je uvrščeno v zgornji vrh regij z najvišjo vrednostjo indeksa razvojne ogroženosti, pred njo je le še Pomurska regije, zato bo program že zelo kmalu, kar pa pomeni, da je treba v čim krajšem času obvestiti čim več Zasavcev o tem zanimivem in zelo uporabnem izobraževanju, da ga bo obiskalo čim več udeležencev.