Tudi letošnje šolsko leto je bila organizirana akcije »NVO gre v šolo«, v kateri je sodelovalo 5 osnovnih šol iz Zagorja, Litije, Trbovelj in Hrastnika.

Gre za akcijo, ko šole za en dan odprejo vrata nevladnim organizacijam (društvom, zavodom in ustanovam), da se predstavijo učencem. Od 27. septembra do 1. oktobra 2021 se je več kot 950 učencem predstavilo 25 različnih društev in jih seznanila s prostočasnimi aktivnostim v lokalnem okolju.

Nevladne organizacije, društva, zavodi in ustanove so pripravile predstavitvene programe svojih dejavnosti in se učencem predstavile na interaktiven, otrokom zanimiv način. Pripravili so doživljajske in izkustvene učne ure, ki so navdušile učence. Tekom pouka so tako učenci uživali v teh različnih aktivnostih, ki so jih člani društev pripravili – spoznavali različne odtise živali, si pripravili nosila, se preizkusili pri oživljanju, se naučili osnov country plesa, spoznavali različne inštrumente glasbenih skupin, se igrali družabne igre, spoznavali delo gasilcev in vodnika reševalnega psa, spoznali pomen osamosvojitve Slovenije, plesali, spoznali elemente ritmične gimnastike, juda in karateja, se naučili šivati, spoznali plezalno opremo, vodili prave lutke marionete, spoznali klekljanje …

Akcija se je začela na OŠ Toneta Okrogarja Zagorje. Sodelovalo je 9 društev: Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Zagorje, Skavti Zagorje 1, PGD Zagorje – mesto, Športni klub Bleščica, Atletski klub Rudar Trbovlje, Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje, Kinološko društvo Zagorje, Društvo zasavskih klekljaric Srčevke, ki so učne ure pripravili za 9 oddelkov nižje stopnje.

V torek je akcija potekala na OŠ Litija. 9 oddelkom so program pripravili: Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Litija, PGD Litija, Judo klub Litija, Športni klub Bleščica, Karate klub Kensei, Društvo upokojencev Litija in Planinsko društvo Litija. Ker je v torek potekal tudi obisk vlade v zasavski regiji, si je potek akcije ogledal tudi minister za javno upravo, g. Boštjan Koritnik. Minister je pozdravil akcijo, ki navdušuje mlade in jih vabi, da se aktivno vključijo v delo lokalnih društev, zavodov ali ustanov.

Na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje so vlogo učiteljev v 5 oddelkih za en dan prevzeli člani društev: Društvo prijateljev mladine Trbovlje, Skavti Zagorje 1, Zveza borcev za vrednote NOB Trbovlje, Atletski klub Rudar Trbovlje in Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje.

Enajst različnih društev je v akciji sodelovalo na OŠ narodnega heroja Hrastnik. 11 oddelkom so pouk popestrili: Srbsko kulturno društvo Sava Hrastnik, Rdeči križ Slovenije – OZ Hrastnik, Atletski klub Rudar Trbovlje, Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje, Rudarska godba Hrastnik, Društvo marionetno gledališče, Steklarska godba Hrastnik, Kulturno društvo ples za stres – anistres skupaj, Kulturno umetniško društvo Veter ter Fotosekcija Kulturnega društva Svoboda Dol pri Hrastniku.

V petek se učencem na OŠ Ivana Skvarče Zagorje predstavljajo 4 društva in sicer: Rdeči križ Slovenije – območno združenje Zagorje, PGD Zagorje, Društvo prijateljev mladine Zagorje, Policijsko veteransko društvo sever Zasavje.

Akcija je bila med otroci zelo dobro sprejeta, zato lahko v novem šolskem letu ponovno pričakujemo tovrsten dogodek.

 

Vir fotografij: consulta.si