Nedolgo tega ste lahko zasledili, da sta se v Trbovljah združila dva javna zavoda – Zavod za šport, ki združuje športni park Rudar, trboveljsko letno kopališče, trim stezo “Mladost” in športno dvorano Polaj ter Mladinski center Trbovlje. Novica o združitvi je priletela kot strela z jasnega in odzivi nanjo so bili različni – vsekakor pa se je pri mnogo ljudeh porajalo vprašanje ZAKAJ? Kljub temu, da so mladi pogosto športno aktivni prebivalci občine, pa vendar je imel vsak zavod svoje projekte in zastavljene svoje cilje, ki so jih oboji uspešno uresničevali.

O tem, kaj se je dogajalo od predloga pa do uresničitve združitve Zavoda za šport in Mladinskega centra Trbovlje v Zavod za mladino in šport Trbovlje, so v izjavi za javnost zapisali v svetniški skupini OO SDS Trbovlje.

 

Spoštovani Trboveljčani, spoštovane Trboveljčanke!

Svetniška skupina OO SDS Trbovlje se že od nekdaj zavzema za podprtje projektov, ki so pozitivni za Trbovlje in razvoj  našega mesta, obenem pa tudi kritična do stvari, ki se dogajajo v našem mestu, zato bi vam radi predstavili postopek združevanj dveh zavodov, ki ga je v tem mesecu dokončno speljala občinska oblast z županjo Jasno Gabrič na čelu.

V mesecu februarju smo bili svetniki OO SDS Trbovlje presenečeni nad odločitvijo županje Jasne Gabrič, da bo združila dva javna zavoda in sicer Mladinski center Trbovlje ter Zavod za šport Trbovlje. Na občinski seji je bilo predstavljeno, da se združuje dva zavoda zaradi optimizacije zaposlenih ter varčevanja. Žalosti nas, da se v luči varčevanja tepta dosedanje dobro delo obeh zavodov, sploh ob dejstvu, da naj bi bilo varčevanje predvsem glede plače enega direktorja, kar v realnosti pomeni 20 tisoč evrov letno, samo za primerjavo naj povemo, da je investicija pred Pošto občane in občanke stala cca. 500 tisoč evrov. V proces odločanja županja, tako kot že mnogokrat prej, ni povabila nobenih deležnikov s strani mladih, športa in uporabnikov, kaj šele delavcev v obeh zavodih.

Občina Trbovlje je v prvem branju Odloka o ustanovitvi Sveta zavoda za mladino in šport predvidevala pripojitev Zavoda za šport Trbovlje k MCT, kar bi v praksi pomenilo, da direktorju ZŠT preneha mandat, prav tako tudi Svetu ZŠT. Svetniki OO SDS Trbovlje smo bili že pri prvem branju Odloka strogo proti, kar smo tudi utemeljili na sami seji, vendar je bil glasovalni aparat županjine liste žal ponovno uspešnejši. V drugem branju se je Občina Trbovlje odločila, da bo izvedla pripojitev na drugačen način in spremenila del Odloka na način, da se bo po novem pripojil MCT k ZŠT kar je v praksi pomenilo, da preneha mandat direktorici MCT in Svetu zavoda MCT. 

Gre za dva zavoda, ki sta bila ustanovljena že davnega leta 2001 in ki sta od takrat dalje vsako leto širila obseg svojih dejavnosti in povečevala svoj ugled ne le v lokalnem ampak tudi na državnem nivoju, zato nam je v svetniški skupini še toliko bolj žal, da županja in občinsko vodstvo sprejema takšne odločitve, ki bodo pripeljale do tega, da bo ena dejavnost zagotovo prevladala nad drugo. Namreč v primerih občin, ki so združile ti dve dejavnosti se je v večini primerov izkazalo, da je ena dejavnost nadvladala drugo. Vsekakor je jasno, da se šport in mladina povezujeta, kar dokazuje tudi projekt Mlada olimpijada, pa vendar menimo, da navedena področja potrebujeta dva različna strokovnjaka, ki bi še naprej uspešno vodila zgodbo naprej. Nobeden izmed navedenih zavodov ni posloval slabo, zato je takšna odločitev občinskega vodstva še toliko bolj presenetljiva.

Svet zavoda za šport Trbovlje je do sedaj vodila predsednica sveta zavoda Sara Sotlar. Ker se v OO SDS Trbovlje ne strinjamo s politiko združevanja zavodov, se na razpis za imenovanje novih članov novega združenega zavoda ne bomo prijavili, saj smo mnenja, da stvari ne gredo v pravo smer in da se odločitve v Občini Trbovlje sprejemajo na podlagi osebnih zamer in ne na podlagi strokovnih argumentov, kar bi pričakovali od občinskega vodstva.

OO SDS Trbovlje 

 

Večina je torej preglasovala manjšino, rezultat pa je nov javni zavod v Trbovljah. Ali bo v zavodu samem prevladal športni duh ali projekti, ki jih je izvajal MCT, pa bomo videli v prihodnje…