Z današnjim praznikom obeležujemo spomin na dan pred 32. leti, ko smo se Slovenci na plebiscitu odločili in izrekli za samostojno in neodvisno Slovenijo.

 

V 80. letih prejšnjega stoletja je Jugoslavijo zajela gospodarska, družbena in politična kriza. Narodi, ki smo živeli združeni v njej, nismo bili več složni, pojavljala so se vse večja mednacionalna nasprotja. V Sloveniji so pričela delovati gibanja civilne družbe, kulturna gibanja, kulturne in politične opozicije z željo in prizadevanji po samostojni in neodvisni državi. Na prvih svobodnih demokratičnih volitvah je zmagala koalicija Demos, ki se je povezala s tedanjo opozicijo in s tedanjo slovenska skupščina 6. decembra 1990 sprejela temeljne zakone in dokumente za izvedbo plebiscita o samostojni in neodvisni Sloveniji. Plebiscit je bil izveden 23. decembra 1990 in to je bil prelomen dan v zgodovini države Slovenije. Udeležilo se ga je kar 93,2 % volilnih upravičencev. Na plebiscitno vprašanje: »Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?«  je pritrdilno odgovorilo 88,5 % od vseh 1,289.269 volilnih upravičencev, ki so se udeležili plebiscita. Rezultati plebiscita so bili slovesno razglašeni na seji Skupščine Republike Slovenije na današnji dan, 26. decembra 1990 in zato je dan, ko smo Slovenci pokazali največjo mero enotnosti v svoji zgodovini, razglašen za državni praznik – dan samostojnosti in enotnosti.

Vsem Slovencem ob današnjem prazniku zato čestitamo in želimo zmožnost tolikšne enotnosti, kot smo jo premogli pred 32. leti tudi vnaprej v dobro naše – edine Slovenije.

 

 

Povzeto po: https://www.zrss.si/novice/pred-dnevom-samostojnosti-in-enotnosti-26-12-2022/