3. december je od leta 1992 razglašen za mednarodni dan invalidov. Namen tega dne je ozaveščanje ljudi, da so invalidi del družbe, ki jo sestavljamo in da so žal zaradi svoje invalidnosti diskriminirani, socialno izključeni in se soočajo z različnimi ovirami, ki jim otežujejo enakopravno sodelovanje na številnih področjih življenja.

 

Slovenski invalidi se povezujejo v invalidskih organizacijah, v katerih izmenjujejo izkušnje, ter izvajajo številne programe in dejavnosti, s katerimi pomembno prispevajo k izboljšanju položaja invalidov.

Če ste torej danes opazili svetiti vijolično svetlobo, to ni del novoletne okrasitve, pač pa gre za mednarodno barvo invalidov, ki opozarja na dejstvo, da invalidi predstavljajo 15 odstotkov svetovne populacije, kar je približno 1,2 milijarde ljudi in kot največja družbena manjšina ne smejo biti spregledan del družbe.