Občina Hrastnik se zaveda, da jesen s seboj prinaša tudi občutke negotovosti in morda celo strahu, saj skupaj s septembrom veliko gospodinjstev čakajo veliki stroški, ker se pričenja novo šolsko leto.

Zato Občina Hrastnik tudi letos objavlja javni razpis za dodeljevanje občinskih denarnih pomoči za nakup šolskih potrebščin za osnovnošolce in dijake ter pomoč pri nakupu ozimnice. Za finančno pomoč za šolske potrebščini so v Hrastniku namenili 8.000 evrov, za nakup ozimnice pa 11.000 evrov.

Občani lahko vloge oddajo na Centru za socialno delo Zasavje – enota Hrastnik najkasneje do 18. junija 2021 do 12. ure.

Upravičenci bodo nato z odločbo CSD prejeli podrobnejša navodila za prevzem naročilnice za nakup šolskih potrebščin oziroma za prevzem ozimnice.