Občina Hrastnik letos kot prva zasavska občina uvaja nov mehanizem vključevanja občanov, in sicer participativni proračun. Za pilotno izvedbo so izbrali krajevno skupnost Podkraj. Krajani so tako lahko do 4. oktobra oddali predloge na pripravljenem obrazcu. Do izteka roka pa je občina prejela 13 predlogov. V okviru participativnega proračuna lahko občani o porabi dela proračunskega denarja soodločajo in s tem izboljšujejo kakovost življenja v občini, so še pojasnili na občini.

 

Kot so sporočili s hrastniške občine, vsi prispeli predlogi, kot kaže prvo preverjanje, tudi ustrezajo kriterijem. Na občini ocenjujejo, da so bili nekateri predlogi precej različni, nekateri precej podobni. Tako so krajani Podkraja predlagali otroško igrišče, nadstrešek in parkirne prostore pri tamkajšnjem kulturnem domu, galerijo in prostor za različne aktivnosti.

Skupna točka prav vsem prispelim predlogom pa je dobrobit celotne skupnosti. Prav vse ideje so torej namenjene izboljšanju življenja v skupnosti. In prav to je bistvo modela participativnega odločanja, so razložili občini.

Trenutno poteka že druga faza izvedbe participativnega proračuna, občinske strokovne službe tako pregledujejo prispele predloge in pripravljajo ocene stroškov posameznih projektov. Na tej točki bodo vključili tudi same predlagatelje in predloge pregledali tudi skupaj z njimi.

Ta faza proračuna se bo predvidoma zaključila konec naslednjega tedna. Po koncu postopka bo nastal seznam predlogov, o katerih bodo krajani Podkraja odločali na glasovanju. Glasovanje bo potekalo 10. novembra.