Občina Hrastnik se pripravlja na prenovo tržnice

Občina Hrastnik se pripravlja na prenovo tržnice, ki naj bi se začela še letos. V ta namen je za projekt, ki je ocenjen na nekaj manj kot 113.000 evrov, občina pridobila nepovratna sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini skoraj 60.000 evrov, so zapisali na njihovi spletni strani.

 

V projektu sodelujeta še dva partnerja, in sicer Komunalno-stanovanjsko podjetje Hrastnik in Društvo diabetikov Hrastnik. V sklopu prenove tržnice bodo izvedena redna vzdrževalna dela, za katera ni potrebno gradbeno dovoljenje. S prenovo tržnice naj bi se tako izboljšala obstoječa javna infrastruktura, ki je namenjena širšemu krogu uporabnikov. Izboljšali pa bi se lahko tudi pogoji delovanja tržnice.

BREZPLAČNI NAJEM STOJNIC 

Komunalno-stanovanjsko podjetje Hrastnik je upravljavec tržnice na podlagi podeljene koncesije in bo kot partner nabavil štiri nove lesene stojnice, ki bodo dane v brezplačni najem določenim uporabnikom.

Osnovni namen projekta je izboljšanje stanja obstoječe javne infrastrukture na tržnici v centru Hrastnika, dodatna oživitev delovanja tržnice z brezplačnim najemom stojnic in spodbujanje prebivalstva k lokalni samooskrbi.

SPOZNAVANJE ARONIJE

Društvo diabetikov Hrastnik bo na območju partnerstva Lokalna akcijska skupina Zasavje izvedlo štiri nova predavanja na temo aronije in izvedlo tudi nekaj zasaditev te rastline. To rastlino bodo spoznavali skozi različne vidike.