V Hrastniku imajo občani izjemno priložnost, kar je prava redkost v Sloveniji, kot tudi v Zasavju, da lahko dobijo brezplačno pravno pomoč. Vemo, da cene za tovrstne storitve pri odvetnikih niso prav nizke, zato je prav, da ljudje vedo, da imajo možnost, čeprav redko, da dobijo pravni nasvet brezplačno.

Občina Hrastnik tako obvešča svoje občane, da se bo brezplačna pravna pomoč v mesecu marcu izvajala v četrtek 1. marca od 9. do 12. ure.

Brezplačno pravno svetovanje poteka v obliki prvega pravnega nasveta, ki obsega svetovalni razgovor, v katerem se stranki pojasni vse o njenem pravnem položaju oziroma problemu, možnostih mirnega ali sodnega reševanja sporov, pričakovanih stroških, pravnih sredstvih, procesnih pravilih in podobno ter o možnosti pridobitve brezplačne pravne pomoči.

Občina Hrastnik ima za izvedbo storitve sklenjeno pogodbo z odvetnico Mileno Lukmar.

Brezplačna pravna pomoč se bo v mesecu marcu 2018 izvedla še enkrat, in sicer konec marca. Zato bodite pozorni na datum. V portalu Naše Zasavje bomo poskrbeli, da boste pravočasno obveščeni.