Redko se zgodi, da se mora občina poslužiti vročanja pošiljke preko sporočila o vročanju z javnim naznanilom. Ker Občina Litija ni imela sreče z vročitvijo odločbe svoji občanki, je objavila sporočilo na oglasni deski Občine in portalu eUprava.

 

vir: shutterstock

Kot je razbrati iz sporočila za javnost občine Litija, niso mogli svoji občanki Žani Pušić vročiti odločbe o uveljavljanju enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka. Občina je naslovnici poskušala osebno vročiti odločbo, vendar je vročevalec obvestil občino, da je gospa Pušić preseljena in da nov naslov ni znan. Občina je nato poskusila na Upravni enoti Litija pridobiti morebitni nov naslov stalnega ali začasnega bivališča in naslov za vročanje pošiljk, vendar je Upravna enota ugotovila, da obstoječi naslov ni spremenjen.

Zato se je Občina poslužila zadnjega, skrajnega načina vročanja, ki ga dovoljuje zakon, to pa je objava sporočila o vročanju z javnim naznanilom na občinski oglasni deski in portalu eUprava. Sedaj odločba, ki občanki ni bila vročena, čaka v glavni pisarni občine Litija, vendar pozor, le 15 dni. Če v tem času ne bo prevzeta, bo Občina štela, da je bila vročitev opravljena!!!

In po takšnem postopku bo Občina opravljala vse nadaljnje vročitve pošte. Je pa prav, da je vsa javnost seznanjena, kako potekajo postopki vročitve po »regelcih«, če nas upravni organi ne uspejo najti.

Da pa bi litijski občanki Žani Pušić, ki za novorojenca od Občine ne bo prejela enkratne denarne pomoči zaradi ne-vročitve odločbe, v kolikor je ne prevzame v roku 15 dni, Vas spoštovane bralke in bralci našega portala, ki boste brali novico, delite zgodbo med prijatelj ena družbenih omrežjih in tako vsi skupaj naredimo dobro delo.