Občina Litija mladim družinam prijazna občina

Litijski občinski svetniki so na svoji zadnji seji 22. februarja med drugim sprejeli dva sklepa, ki bodo predvsem razveselili starše najmlajših občanov Občine Litija.

Eden se nanaša na novorojenčke v Občini Litija – po novem bo Občina Litija za novorojence namesto 160 € namenila 200€ denarne pomoči za vsakega novorojenčka oziroma novorojenko.

S 1. marcem 2023 pa je pričel veljati tudi drugi sprejeti sklep glede določitve cen programov predšolske vzgoje v občini Litija in znižanju plačil staršev. Več o tem pa si lahko preberete na povezavi https://www.litija.si/DownloadFile?id=558606