Občina Litija pripravlja 6. javno dražbo v letu 2017. Namen je prodati nekaj občinskega nepremičnega premoženja, ki ga občina ne potrebuje več in je za prodajo dal soglasje občinski svet na svoji zadnji seji.

Predmet prodaje:

a) Kmetija »TRELC« na Polšniku, ki jo sestavlja več pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč, kmetijska in gozdna zemljišča. Izklicna cena je 79.339 € brez vključenih davščin. Parceli sta velikosti 763 in 739 kvadratnih metrov. Izklicna cena prve je dobrih 30 tisoč, druge pa slabih 30 tisoč evrov brez vključenega davka.

b) Dve zemljiški parceli, ki se nahajata na Graški Dobravi v Litiji, parceli sta stavbno zemljišče.

c) Stanovanje v mestu Litija, ki se nahaja na naslovu Valvazorjev trg 6, 1270 Litija, v izmeri neto 94,40 m2, uporabne površine 87,30 m2. Izklicna cena znaša 70 tisoč evrov brez vključenega davka.

Kraj in čas javne dražbe

Javna dražba se bo vršila dne 16. novembra. 2017 v veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 14. uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti na Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi.

Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče Občine Litija najkasneje 16. 11. 2017 do 12. ure (prejemna teorija).