Občina Šmartno pri Litiji se loteva modernizacije dela lokalne ceste Volčja Jama – Jastrebnik – Obolno. Rekonstruiral in asfaltiral se bo odsek v dolžini slabega kilometra in pol, natančno 1447 metrov iz Jastrebnika od hišne številke 5 proti Obolnem, do meje z občino Ivančna Gorica, ki pa bo rekonstruirala svoj del odseka na tej cesti v dolžini 278 metrov.

RAZPIS ZA IZVAJALCA PONOVLJEN!

Občina je razpis za izvajalca ponovila meseca julija letos. Prvi razpis je bil objavljen letošnjega aprila. Razlogi nam niso znani. V občinskem proračunu za letos je za to investicijo namenjenih 157.460,00, za prihodnje leto pa 153.800,00 evrov. Za svoj odsek na isti cesti pa ima sosednja občina Ivančna Gorica v proračunu za investicijo namenjenih 25.020,00evrov.

500 VOZIL DNEVNO PO RAZRITEM MAKADAMU

Odločitev šmarske občine za modernizacijo tega odseka je bila na podlagi dejstev, da je obstoječa cesta v zelo slabem stanju. Problematično je bilo odvodnjavanje zaradi naklona vozišča, zato tudi vedno poškodovan makadam. Prometa niso šteli, so pa ocenili, da se povprečno na dan prepelje po 500 vozil.

TEŽKO PRIČAKOVANA SODOBNA MEDOBČINSKA PROMETNA POVEZAVA

Vozniki, ki to pomembno medobčinsko cestno povezavo uporabljajo, bodo vozili po celotno asfaltirani cesti, ki se ji bodo povečali horizontalni radiji, zato bo cesta tudi širša, sedanja le okrog dveh metrov in pol. Zmanjšali pa se bodo tudi vertikalni nakloni, kar pomeni precej manj težav še posebno v zimskem času.

ŽUPAN ČAKA NA ODLOČITEV SVETNIKOV, ALI KREDIT BO, ALI NE!

vir: Pixabay

Na 5. korespondenčni seji konec meseca avgusta je župan občine Rajko Meserko zaprosil občinske svetnike za podajo soglasja za najem kredita v višini 165.499,69 evrov za izvedbo te investicije. Obresti naj ne bi bilo, odplačeval pa se bo devet let. Prvo leto občini ne bo potrebno plačati anuitet, vsa nadaljnja leta pa se vrača kredit v dveh anuitetah letno. Ali so občinski svetniki že dali soglasje, pa nam v uredništvu Naše Zasavje v tem trenutku še ni znano.

DO LETA 2019 PO ASFALTU TUDI IZ RAČICE NA JANČE

Na modernizacijo čaka v šmarski občini še ena zelo pomembna povezovalna cesta do sosednje občine, to je cesta Račica – koške Poljane – Tuji Grm, ki je že v Mestni občini Ljubljana. Občina ima za to investicijo za letos namenjenih 5 tisoč evrov, za prihodnji dve leti pa skupaj dobrih 205 tisoč evrov.