Na pobudo Telekoma Slovenija in župana občine Šmartno pri Litiji, so se dne 26. 11. 2019, zbrali na sestanku predstavniki Telekoma, Društva upokojencev Šmartno pri Litiji, Občine Šmartno, Centra za socialno delo Litija, Patronažne službe ZD Litija, Doma Tisje in koordinatorka projekta »Starejši za starejše« za Zasavje, kjer so predstavniki Telekoma predstavili novejšo ponudbo E-OSKRBE, ki bi starejšim osebam, ki živijo same, omogočala varnejše življenje doma.

 

Ugotovljeno je bilo, da bi morala ponudba zanimati tudi svojce starejših oseb, saj bi s pomočjo E-OSKRBE bistveno zmanjšala skrb v času, ko je svojec sam doma.

Z novo napravo bo omogočeno osebi, da bo z enostavnim pritiskom na gumb omogočena povezava s klicnim centrom ki poskrbi, da takoj pokliče pomoč v primeru slabega počutja, padca ali kakršne koli potrebe po pomoči (nujna medicinska pomoč, svojci, pogovor z osebo, ki lahko pomaga pri duševni stiski …).

STORITEV FINANČNO PODPRTA S STRANI OBČINE

Prostovoljci DU Šmartno, ki obiskujejo starejše so tako pripravili seznam oseb, za katere menijo, da bi jim ta storitev zelo olajšala življenje doma. Telekom to napravo ponuja osebam v najem, vendar pa je največkrat cena tega najema previsoka. Prav zato pa so se dogovorili, da bi občina priskočila na pomoč s subvencioniranjem te storitve, v DU Šmartno pa bi zbrali čimveč predlogov in v sodelovanju z vsemi službami, ki so bile prisotne na sestanku, sestavili prioritetni vrstni red in tudi način oz. višino subvencioniranja s strani občine. Ker se zavedajo, da večina uporabnikov ne bi zmogla najemnine, bi bila subvencija zelo dobrodošla, prav tako pa tudi pomoč svojcev, saj bi jih s tem razbremenili velike skrbi.

Vsi, ki imate svojce, za katere menite, da bi jim ta ponudba olajšala življenje doma, se lahko obrnete na Društvo upokojencev Šmartno, kjer boste dobili dodatne informacije na GSM 031 673 230.