Občina Trbovlje objavlja javno objavo za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta pripravnik – koordinator VII/1 v Kabinetu župana. Kandidat mora imeti najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnjo) oz. visokošolsko strokovno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) oziroma visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) smeri novinarstva, komunikologije, ekonomije ali poslovne.  Rok za prijavo je 20. november.

KDO VSE JE LAHKO PRIPRAVNIK? 

Oseba, ki nima ustreznih delovnih izkušenj in prvič sklene pogodbo o zaposlitvi, ustrezni njeni izobrazbi. Prav tako je lahko pripravnik oseba, ki je že bila predhodno zaposlena in še ni končala pripravniške dobe oziroma si ni pridobila dovolj delovnih izkušenj. Gre torej za redno zaposlitev za določen čas, s katero kandidat pridobi delovne izkušnje in je lažje zaposljiv in bolj konkurenčen na trgu dela.

PRIPRAVNIŠTVO NI ŠTUDENTSKO DELO;

S pripravnikom je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 8 mesecev, prejema mesečno plačo, prav tako je upravičen do povračila stroškov za prevoz na delo in malico, ima plačano obvezno zavarovanje  in je upravičen do sorazmernega deležna letnega regresa in dopusta.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA JE NA VOLJO TUKAJ.