Vir fotografije: spletna stran Občine Trbovlje
Občina Trbovlje se ponaša še z enim nazivom. S strani Ministrstva za kulturo,  Združenja splošnih knjižnic in Skupnosti občin Slovenije je občina Trbovlje prejela naziv Branju prijazna občina.
Naziv “Branju prijazna občina” so prejeli zaradi številnih projektov s področij knjige, branja in bralne pismenosti, ki potekajo na lokalnem, regionalnem pa tudi nacionalnem nivoju.

Na Občini Trbovlje se zavedajo, da lahko kot lokalna skupnost pomembno prispevajo k razvoju in spodbujanju branja tako med otroci kot tudi med odraslimi. Pridobljen naziv pomeni tako čast kot tudi obveza za naprej. Morda ravno zato pripravljajo idejno zasnovo za prenovo Knjižnice Toneta Seliškarja, ki naj bi po prenovi zasijala v novi podobi v skladu s sodobnimi trendi.
Naziv Branju prijazna občina je od leta 2017 pa do danes prejelo že 52 občin. Naziv je veljaven tri leta, ki pa se lahko obnovi, če prejemnica naziva strokovni komisiji upraviči naziv z novimi projekti. Letos je komisija naziv za tri leta potrdila 12 občinam, med njimi sta še dve zasavski občini in sicer Hrastnik in Šmartno pri Litiji.