Občina Trbovlje je tudi letos objavila javno objavo za delovno mesto pripravnika.

Pripravnik je oseba, ki še nima ustreznih delovnih izkušenj in sklepa pogodbo o zaposlitvi ustrezno stopnji dosežene izobrazbe prvič. Pripravnik pa je lahko tudi tisti, ki je sicer že bil predhodno zaposlen, vendar ni dokončal pripravniške dobe oziroma ni pridobil dovolj delovnih izkušenj za zasedbo delovnega mesta, ustreznega njegovi izobrazbi.

S pripravnikom se sklene pogodba o redni zaposlitvi za določen čas 8 mesecev; v tem času pripravnik prejema plačo, upravičen je do plačila malice in potnih stroškov, pripada pa mu tudi sorazmerni delež letnega regresa in dopusta. V času pripravništva kandidat pridobi delovne izkušnje, zaradi česar je nato lažje zaposljiv na trgu delovne sile.

Razpisana so kar tri delovna mesta in sicer:

  • pripravnik – koordinator VII/1 v Kabinetu župana za kandidata iz smeri turizma;
  • pripravnik pravne smeri kot Strokovni sodelavec VII/1 v Oddelku za premoženjske zadeve;
  • pripravnik – Strokovni sodelavec VII/1 v Oddelku za okolje, prostor in gospodarske javne službe z izobrazbo iz smeri gradbeništva ali arhitekture.

 

Več podatkov lahko najdete na spletni strani Občine Trbovlje v rubriki »Javni razpisi«. Rok za prijavo je 20. julij 2020. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.