Na občini Trbovlje, so zapisali, da se zavedajo, kako pomembno je pridobivanje prvih delovnih izkušenj. Vsako leto zato mladim ponudijo možnost zaposlitve v obliki študentskega dela oziroma pripravništva in jim s tem pomagajo do prvih delovnih izkušenj in posledično večje konkurenčnosti na trgu dela pri nadaljnjih zaposlitvah.

 

Zato objavljajo 3 javne objave za pripravnike v Oddelku za premoženjske zadeve, Oddelku za okolje, prostor in gospodarske javne službe ter Oddelku za splošne in družbene dejavnosti. Pripravniki bodo podpisali pogodbo o zaposlitvi za obdobje osmih mesecev, prav tako bodo za svoje delo prejemali mesečno plačo. Pripravnik je upravičen do povračila stroškov za prevoz na delo in malico, ima plačano obvezno zavarovanje in je upravičen do sorazmernega deleža letnega regresa in dopusta.

KDO VSE JE LAHKO PRIPRAVNIK? 

Oseba, ki nima ustreznih delovnih izkušenj in prvič sklene pogodbo o zaposlitvi, ustrezno njeni izobrazbi. Prav tako je lahko pripravnik oseba, ki je že bila predhodno zaposlena in še ni končala pripravniške dobe oziroma si ni pridobila dovolj delovnih izkušenj.

Vsi, ki iščejo prve delovne izkušnje in ustrezajo razpisnim pogojem vabljeni, da oddajo prijavo najkasneje do 7. januarja 2020. Javna objava je objavljena na Zavodu RS za zaposlovanje, prav tako je razpisna dokumentacija na voljo na spletni strani Občine Trbovlje na povezavi (KLIK).